AMSTERDAM - De ‘Sprong over het IJ’ is een ingewikkelde puzzel waarbij met veel aspecten en randvoorwaarden rekening moet worden gehouden. Bijvoorbeeld de Passenger Terminal Amsterdam (PTA). Die is onbereikbaar voor grote cruiseschepen als de Sprong gerealiseerd is. Daarom wordt gekeken naar mogelijkheden om de PTA te verplaatsen.

Op woensdag 1 november is er een inloopavond over de mogelijke verplaatsing van de Passenger Terminal Amsterdam. Deze avond is van 18.00 tot 21.00 uur in de Passenger Terminal Amsterdam aan de Piet Heinkade 27 in Amsterdam. U bent van harte uitgenodigd.

Behalve de Sprong over het IJ zijn er nog twee redenen om de PTA te verplaatsen:

  • De gemeente wil de drukte in de stad beter spreiden. Dat maakt het logischer om de terminal te verplaatsen naar de rand van de stad.
  • Er komen steeds meer en steeds grotere cruiseschepen naar Amsterdam. Dit kan de huidige terminal niet aan.

De zoektocht naar nieuwe, mogelijke locaties heeft twee opties opgeleverd:

  • de Coenhaven in Amsterdam
  • de Achtersluispolder (bij Pakhuis de Vrede) in Zaanstad

Er wordt nu onderzoek gedaan naar hoe een terminal op die locatie ingepast zou kunnen worden en wat de ruimtelijke, verkeerskundige, financiële en milieueffecten kunnen zijn. In december besluit de gemeente welke van de twee locaties het best geschikt is. Die optie wordt vervolgens verder uitgewerkt. Gedurende dit proces is er nog mogelijkheid tot participatie.

Wilt u meer weten over de mogelijke verplaatsing of de nieuwe locaties, loop dan binnen op 1 november en ga in gesprek met medewerkers van de gemeenten Amsterdam en Zaanstad, het Havenbedrijf en de PTA.