AMSTERDAM - Woensdag 1 november wordt er een inloopavond georganiseerd over de mogelijke verplaatsing van de Passenger Terminal Amsterdam. De avond vindt plaats op woensdag 1 november van 18.00 tot 21.00 uur in de Passenger Terminal Amsterdam aan de Piet Heinkade 27 in Amsterdam.

Er zijn drie redenen waarom het onderzoek naar de mogelijke verplaatsing van de PTA plaatsvindt. Ten eerste komen er steeds meer en steeds grotere cruiseschepen naar Amsterdam. Dit kan de huidige terminal niet aan. Ten tweede wil de gemeente de drukte in de stad beter spreiden. Dat maakt het logischer om de terminal te verplaatsen naar de rand van de stad. De derde reden is dat er een brug komt vanaf het Java-eiland naar Amsterdam Noord. Door deze brug wordt de PTA onbereikbaar voor een groot aantal cruiseschepen.

Zoektocht naar nieuwe, mogelijke locaties

De zoektocht naar nieuwe, mogelijke locaties heeft twee opties opgeleverd: de Coenhaven in Amsterdam en de Achtersluispolder (bij Pakhuis de Vrede) in Zaanstad. Er wordt nu onderzoek gedaan naar hoe een terminal op die locatie ingepast zou kunnen worden en wat de ruimtelijke, verkeerskundige, financiële en milieueffecten kunnen zijn. In december besluit de gemeente welke van de twee locaties het best geschikt is. Die optie wordt vervolgens verder uitgewerkt. Gedurende dit proces is er nog mogelijkheid tot participatie.

Inloopavond

Wilt u meer weten over de mogelijke verplaatsing of de nieuwe locaties, loop dan binnen op 1 november en ga in gesprek met medewerkers van de gemeenten Amsterdam en Zaanstad, het Havenbedrijf en de PTA.