AMSTERDAM - Vandaag, 16 mei 2024, is Lineke Joanknecht door locoburgemeester Marjolein Moorman benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontving deze Koninklijke onderscheiding voor haar verdiensten op het terrein van jeugdzorg.


Joanknecht was één van de initiatiefnemers van de Eigen Kracht Centrale, een stichting die mensen helpt de regie over hun leven te houden als het tegenzit. Eigen Kracht is een baanbrekende methode, gebaseerd op het Nieuw-Zeelandse Family Group Conferencing, waarin het sociale netwerk van het kind of de jongere wordt benut om tot oplossingen voor complexe problemen te komen. Inmiddels zijn er in Nederland honderden Eigen Kracht Conferenties georganiseerd. Joanknecht was bij de stichting de spin in het web. Ze gaf trainingen aan hulpverleners, stelde coördinatoren aan, bracht de hulpvragers in contact met een coördinator. Ze initieerde en onderhield het contact met gemeenten en organisaties, en schreef artikelen en hield voordrachten om het concept van Eigen Kracht zo wijd mogelijk te verspreiden. Ook faciliteerde ze het wetenschappelijk onderzoek naar de methode.

Dankzij de inzet van Joanknecht werd het recht op een familiegroepsplan in 2015 vastgelegd in de Jeugdwet. Tussen 2006 en 2016 werkte Joanknecht als GZ-psycholoog en naast dit werk startte zij in 2014 de Stichting Sterker Samen Sterk – Eigen Plan. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens het tienjarig bestaan van stichting .

Orde van Oranje-Nassau

De onderscheiding wordt verleend aan personen die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis. Er zijn zes graden in de Orde van Oranje-Nassau: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid.