AMSTERDAM - Op 16 maart 2022 zijn er verkiezingen. Behalve de gemeenteraad, worden ook de leden van de stadsdeelcommissies en de bestuurscommissie van Weesp gekozen. Wilt u weten wat het werk voor deze commissies inhoudt en hoe u erin terechtkomt? Kom dan naar de informatiebijeenkomst.

De commissies bestaan uit bewoners van het stadsdeel of stadsgebied Weesp. Zij adviseren het dagelijks bestuur over wat er speelt binnen het stadsdeel of stadsgebied. De leden van de commissies zorgen dat de belangen van bewoners worden meegenomen in de besluiten over het stadsdeel/stadsgebied.

Ook als u geen lid bent van een politieke partij
U kunt zich kandidaat stellen voor de stadsdeelcommissie en bestuurscommissie van Weesp als u 16 jaar of ouder bent. U hoeft geen lid te zijn van een politieke partij.

Informatiebijeenkomsten
Tijdens de informatiebijeenkomst krijgt u informatie over het aanmeldingsproces voor de verkiezingen. Ook bespreken we wat het betekent om lid te zijn van de stadsdeel- of bestuurscommissie. En we informeren u over de belangrijkste aanpassingen in het bestuurlijk stelsel en de rol van de stadsdeel- of bestuurscommissie daarin.
Centrum: donderdag 25 november, van 19.30 - 21.00 uur
West: donderdag 25 november, van 20.00 – 21.30 uur
Nieuw-West: dinsdag 30 november, van 19.00 - 21.00 uur
Zuidoost: maandag 6 december, van 19.00 – 20.30 uur
Oost: donderdag 9 december, van 19.30 – 20.45 uur

De informatiebijeenkomsten voor bewoners van Weesp, Driemond, Noord en Zuid zijn al geweest. Deze bewoners kunnen aansluiten bij de bijeenkomst van een ander stadsdeel.

Stel u verkiesbaar

Om mee te doen met de gemeenteraadsverkiezing moet u uw politieke groepering aanmelden. Dat kan tot en met 20 december. De naam die u opgeeft, komt op de kandidatenlijst en het stembiljet te staan. Kijk voor meer informatie en het registreren van uw politieke partij of groepering op Lijstnaam registreren voor de gemeenteraad.

Om mee te doen met de verkiezing voor de stadsdeelcommissie of bestuurscommissie stadsgebied Weesp moet u zich als kandidaat aanmelden. Voor meer informatie en het registreren van de lijstnaam die u voor de verkiezingen gekozen heeft, gaat u naar Lijstnaam registreren voor de commissies. Registreer uw lijstnaam uiterlijk op 20 december.

Kandidaatstelling
Maandag 31 januari is de dag van kandidaatstelling. U moet dan uw kandidatenlijst inleveren.

Gemeenteraad: Voor de gemeenteraadsverkiezing levert u de kandidatenlijsten en de overige vereiste stukken in bij het centraal stembureau (locatie: Amstel 1, 1011 PN, Amsterdam, Ruimte: Piet Nakzaal). Dit kan tussen 9.00 en 17.00 uur.

Stadsdeelcommissie en bestuurscommissie stadsgebied Weesp: Voor de stadsdeelcommissieverkiezing en voor de verkiezing bestuurscommissie stadsgebied Weesp levert u de kandidatenlijsten en de overige vereiste stukken in bij het centraal stembureau van het stadsdeel of stadsgebied. Dit kan tussen 9.00 en 17.00 uur.