AMSTERDAM - Op donderdag 15 juni is er een informatiebijeenkomst over de voorbereiding van de verplaatsing van de  Puur Natuurtuin. De bijeenkomst is van 18.30 tot 20.00 uur in lokaal 5 van Huis van de Wijk De Evenaar, Kometensingel 189.

De Puur Natuurtuin fungeert als ontmoetingsplek voor de buurt en heeft daarmee een buurtfunctie. Stadsdeel Noord vindt het daarom belangrijk dat de Puur Natuurtuin voor Noord behouden blijft en heeft gezocht naar een alternatief voor de huidige locatie.

Op de bijeenkomst wil het projectteam de alternatieve locaties presenteren. We wisselen graag met u van gedachten over hoe de nieuwbouw en de Natuurtuin naast elkaar kunnen bestaan en horen graag hoe u over de voorstellen denkt.

Puur Natuurtuin en zelfbouw Kometensingel

De Puur Natuurtuin is ontstaan in 2013, op initiatief van buurtbewoners en in samenwerking met de stichting De Gezonde Stad. De gemeente gaf toestemming om het terrein waar de tuin is aangelegd tijdelijk te gebruiken als natuurtuin.

In 2016 heeft het algemeen bestuur de Ruimtelijke ambitie zelfbouw Noord 2016-2025 vastgesteld, waarin de locatie Kometensingel is opgenomen als locatie voor zelfbouw.

Werkateliers

Om tegemoet te komen aan de wensen van omwonenden en gebruikers van de buurttuin, organiseren wij vóór de zomervakantie twee werkateliers. We gaan dan verder praten over de invulling van de nieuwe locatie met de belangrijkste belanghebbenden van de buurttuin: initiatiefnemer Frank Schraven, basisschool De Satelliet en drie vertegenwoordigers van de omwonenden. Tijdens de bijeenkomst op donderdag 15 juni kunnen geïnteresseerden zich opgeven als vertegenwoordiger.