AMSTERDAM - Nellestein is bijna helemaal autovrij. De woningen zijn alleen bereikbaar via fiets- en voetpaden. Soms is het toch nodig om met de auto bij huis te kunnen komen, bijvoorbeeld om zware spullen uit te laden. U kunt nu nog gratis een ontheffing krijgen om te laden en lossen en over het fietspad te rijden. De regeling voor ontheffingen in Zuidoost zijn op 19 maart 2016 vervallen. Nellestein heeft nog anderhalf jaar voordeel van de oude, gratis regeling gehad. Daaraan komt uiterlijk 1 januari 2018 een einde. Vanaf die datum moet u een betaalde ontheffing aanvragen bij het Stadsloket. We vertellen u graag meer over deze wijziging en wat dat voor u betekent op 19 oktober van 19:00 tot 21:00 uur in het Planetarium, Kromwijkdreef 11. Aanmelden is verplicht! U kunt zich via het formulier in de rechterbalk aanmelden voor deze bijeenkomst.

Huidige situatie

Nellestein is bijna helemaal autovrij. De woningen zijn alleen bereikbaar via fiets- en voetpaden. Soms is het toch nodig om met de auto bij huis te kunnen komen, bijvoorbeeld om zware spullen uit te laden. Dan kunt u een ontheffing krijgen om te laden en lossen en over het fietspad te rijden. In Zuidoost hebben we daarvoor een speciaal maaiveldbeleid opgesteld in 1993. In de praktijk kon u als bewoner gratis een ontheffing van een uur voor laden en lossen ophalen aan de balie van het verpleeg- verzorgingstehuis.

Wat verandert er en wat betekent dat voor u?

Het maaiveldbeleid van Zuidoost is formeel op 19 maart 2016 vervallen. Nellestein heeft nog anderhalf jaar voordeel van de oude, gratis regeling gehad. Daaraan komt uiterlijk 1 januari 2018 een einde. Vanaf die datum moet u een ontheffing aanvragen bij het Stadsloket. Dat kan aan de balie op het Anton de Komplein 150 of online via de website van de Gemeente Amsterdam. De kosten voor een ontheffing zijn € 100,-. Het blijft dus mogelijk om met de auto bij uw woning te komen en het bijzondere karakter van Nellestein blijft behouden.

Enquête

U kunt als bewoners aangeven voor welke termijn u een ontheffing wilt hebben: 1 dag of 2 jaar. Om erachter te komen welke termijn u het liefst wilt, houden we een enquête onder alle bewoners. De enquête zal direct na de bijeenkomst beschikbaar zijn en huis aan huis verzonden worden.

Informatiebijeenkomst

Misschien wilt u meer weten of heeft u vragen? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op donderdag 19 oktober 2017 van 19:00 tot 21:00 uur in het Planetarium, Kromwijkdreef 11.

Aanmelden

U kunt zich via het formulier in de rechterbalk aanmelden voor deze bijeenkomst. Aanmelden is verplicht!