AMSTERDAM - Op dinsdag 6 februari is er een informatiebijeenkomst over het concept definitief ontwerp voor het middengebied van het Noorderpark.

Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over het concept definitief ontwerp van het middengebied van het Noorderpark op dinsdag 6 februari 2018.


Waar: Grand Café Noorderpark
Adres: Sneeuwbalweg 5, 1032 VS Amsterdam
Wanneer: 6 februari 2018 19.00 uur

Presentatie

Het concept voor het definitieve ontwerp van het middengebied van het Noorderpark is nu gereed en deze willen wij graag aan u presenteren.

Tijdens de presentatie komen de volgende punten in ieder geval aan bod:

  • Het ontwerp voor het middengebied van het Noorderpark, inclusief het activiteitenterrein.
  • De uitgangspunten en ideeën voor het speelbos.

Aanmelden niet nodig

Voor de avond hoeft u zich niet aan te melden. De bijeenkomst is openbaar toegankelijk.

Definitief ontwerp inzien

Het volledige concept definitief ontwerp is vanaf 30 januari 2018 te downloaden op deze pagina.

Het activiteitenterrein

Met dit gebied wordt het terrein bedoeld dat zich bevindt tussen de Entreezone en de Noordelijke loop/fietsbrug over het Noordhollandsch Kanaal.

Door middel van bomenrijen langs het Noordhollandsch Kanaal en de Nieuwe Leeuwarderweg wordt de lengte van het middengebied benadrukt om zo het Hollands Polderbeeld te versterken. De oostelijke rand van het park bestaat uit een rijke bosrand. Deze wordt zoveel mogelijk intact gelaten.

Het veld moet in de toekomst de ruimte bieden voor recreatie, sport en festiviteiten. Een robuust drainagesysteem, herprofilering van het terrein en ingrijpende grondverbetering is nodig om toekomstig intensiever gebruik mogelijk te maken en een goede waterhuishouding te realiseren. In het ontwerp wordt nadrukkelijk rekening gehouden met bestaande bomen.Een deel van het bos wordt uitgedund om zo de bomen de ruimte te geven. Duurzame en waardevolle bomen krijgen hierdoor meer ruimte om uit te groeien tot grote statige bomen van hogere kwaliteit.

Het Speelbos

Met dit gebied wordt het terrein bedoeld dat zich bevindt tussen de Noordelijke loop/fietsbrug over het Noordhollandsch Kanaal en de Ringsloot/Buiksloterdijk.

In dit bosrijke gebied is afgelopen jaren een waardevolle diversiteit aan flora & fauna ontstaan.

Een deel van de bestaande asfaltpaden wordt gerestaureerd. Een ander deel zal komen te vervallen en vervangen worden door snipper/boomschorspaden.

In het midden, tussen en onder de bomen, komt er een grote natuurlijke speelvoorziening voor kinderen tussen 7-14 jaar. Over de ‘Ringsloot’ komt een trekpontje. De kinderen uit de buurt zijn betrokken bij de invulling hiervan, door middel van een georganiseerde brainstormmiddag waar zij hun ideeën mochten presenteren.

Vanaf de Buiksloterdijk wordt een hoogwaardige entree gerealiseerd die aansluit op het circuit. Langs deze entreeroute wordt een rij lindes geplant.