AMSTERDAM - De Bilderdijkkade (tussen de Jacob van Lennepkade en de Kinkerstraat) is aan onderhoud toe. Het stadsdeel heeft daarom een nieuw ontwerp gemaakt voor de straat. Dit ontwerp willen wij graag aan u presenteren op dinsdag 13 juni, van 19.30-21.00 uur in het Marktkantoor, Ten Katemarkt, Ten Katestraat 101. U kunt binnenlopen vanaf 19.15 uur, we starten om 19.30 uur.

U kunt deze avond uw vragen stellen over het nieuwe ontwerp. Ook kunt u aangeven wat u van het ontwerp vindt. Eventuele op- of aanmerkingen worden genoteerd en waar mogelijk in het nieuwe ontwerp opgenomen. De ontwerper, Bas Koppers, is aanwezig evenals medewerkers van het Ingenieursbureau van de gemeente die het project voorbereiden en uitvoeren.

Achtergrond

De materialen op de Bilderdijkkade zijn versleten, de straat is aan onderhoud toe. Omdat ook de afmetingen van de rijweg en de parkeervakken niet meer voldoen aan de norm, gaan we de straat opnieuw inrichten.

Uitgangspunten nieuw ontwerp

Het belangrijkste uitgangspunt voor het nieuwe ontwerp is het behoud van de bomen en de parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen en de rijweg maken we iets breder zodat ze aan de huidige norm voldoen. Door de parkeervakken en de rijweg iets op te schuiven richting de woningen krijgen de bomen aan de waterzijde meer ruimte. Het voetpad voor de woningen wordt daardoor iets smaller.

U kunt het nieuwe ontwerp vast bekijken op www.amsterdam.nl/bilderdijkkade.

Planning

Na deze informatieavond verwerken we de eventueel gemaakte opmerkingen voor zover mogelijk in het ontwerp. Bewoners worden vervolgens per brief geïnformeerd over de aanpassingen in het ontwerp. Mocht het om grote aanpassingen in het ontwerp gaan, dan volgt dan een tweede informatieavond om het aangepaste ontwerp aan bewoners te presenteren. Daarna wordt het ontwerp vastgesteld en start de technische voorbereiding. De werkzaamheden aan de Bilderdijkkade staan gepland voor eind 2018. Tegen die tijd ontvangen bewoners nog een brief met uitgebreide informatie over de werkzaamheden.

Meer informatie

Heeft u na de informatieavond nog vragen over het nieuwe ontwerp of de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met Baukje Cleveringa, omgevingsmanager,b.cleveringa@amsterdam.nl of 06 5164 7392. Informatie over de herinrichting vindt u ook op www.amsterdam.nl/bilderdijkkade.