AMSTERDAM - Ondanks de gestegen inflatie, hogere bouwkosten en lagere opbrengsten zijn er in het afgelopen jaar meer dan vijfduizend woningen in aanbouw genomen. Dat zijn er minder dan de ambitie het college van B en W (7500 woningen), maar meer dan een eerdere voorspelling in 2023. De ambitie van het college blijft om stevig door te bouwen. Wethouder van Dantzig waarschuwt dat ook dit jaar een moeilijk jaar wordt voor woningbouw.


Wethouder Van Dantzig (Woningbouw): “Het zijn zware tijden voor de woningbouw en dat merken we. Ik ben trots op wat er gebouwd wordt in Amsterdam. Vergeleken met eerdere crisisjaren doen we het goed, dankzij hard werken door alle partijen. Komend jaar blijft het een uitdaging om de ambitie te halen. Daarom hebben we verschillende maatregelen genomen om de bouw te blijven stimuleren.”

Sociale huur

Het merendeel van de in 2023 in aanbouw genomen woningen zijn in het sociale segment (55%). Er is gestart met de bouw van 2.809 sociale huurwoningen, waarvan ruim 2.600 woningen door corporaties. Hier bovenop is gestart met de bouw van 731 dure huurwoningen en 1.300 koopwoningen, waarvan 45 koopwoningen met een prijs tot 355.000 euro. In het middeldure huursegment zijn 314 woningen met een huur tussen de 808,06 en 1.175,72 euro per maand in aanbouw genomen. Onzekerheden rondom wetgeving van de huurmarkt en hoge rente hebben er met name voor de middeldure huur toe geleid dat beleggers terughoudend waren, waardoor bouwcijfers achterbleven bij de ambitie.

Maatregelen

Om de woningbouwproductie zo goed mogelijk in gang te houden, heeft de gemeente op meerdere fronten actie ondernomen. Er zijn eind 2022 tijdelijke maatregelen getroffen, zoals het matigen van de CPI-indexering en het verlengen van de Transformatie-Impuls. Deze maatregelen zijn in 2024 verlengd. De gemeente is voor de bouw van woningen afhankelijk van marktpartijen, particulieren en woningcorporaties. Over het stimuleren van de woningbouw is dan ook intensief overlegd met de investeerders in de stad, met als resultaat het Doorbouwakkoord Amsterdam van september 2023.

Herijking grondprijzen

Dit jaar loopt ook de nieuwe crisismaatregel ‘herijking grondprijzen’. Zo kunnen ontwikkelende partijen die aan de vooravond van de start van de bouw staan, de gemeente verzoeken om éénmalig eerder afgesproken grondprijzen in contracten opnieuw tegen het licht te houden. Dit kan leiden tot lagere grondprijzen.