AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam heeft voor de nieuwe inrichting van het schoolplein van De Bockesprong in de Hoofddorppleinbuurt het maximale bedrag van €70.000,- toegekend. De subsidie is gebaseerd op de regeling Amsterdamse Impuls Schoolpleinen. Sebastiaan Capel, voorzitter van het dagelijks bestuur in stadsdeel Zuid, heeft het nieuws – en een stukje taart – gedeeld met de betrokken ouders van de school, betrokken bewoners en de schoolleiding.

Bijzondere samenwerking

Het schoolplein, een openbaar plein dat ook toegankelijk is voor de bewoners van de buurt, is nu nog een grijze betonnen vlakte, niet echt aantrekkelijk en erg warm in de zomer omdat er nauwelijks schaduw is. Ouders van de school staken twee jaar geleden de koppen bij elkaar voor een ‘make over’. Op basis van een eerste ontwerp vroegen zij stadsdeel Zuid om hulp. Het stadsdeel heeft in overleg met de initiatiefnemers een haalbaar en betaalbaar ontwerp gemaakt voor een groen en aantrekkelijk plein dat uitnodigt tot spelen en bewegen. Samen met ouders en buurtbewoners heeft het stadsdeel de subsidieaanvraag ingediend. Een bijzondere samenwerking en een goed voorbeeld van co-creatie tussen direct betrokkenen, de school en de gemeente. Daarnaast hebben de ouders zelf een belangrijk deel van de financiering van dit project geregeld door subsidies aan te vragen en met succes een sponsorloop te organiseren.

Impuls

Behalve voor de Bockesprong zijn er in stadsdeel Zuid voor nog twee schoolpleinen aanvragen ingediend: voor het schoolplein van basisschool Cheider in Buitenveldert (Stichting Cheider) en voor het plein van basisschool 1e Openluchtschool (Stichting Openlucht). Ook deze aanvragen zijn gehonoreerd vanuit de Amsterdamse Impuls Schoolpleinen. Met deze regeling kunnen schoolbesturen en stadsdelen schoolpleinen leuker maken voor kinderen zodat ze meer gaan spelen en bewegen.

Stadsgezinnen

In stadsdeel Zuid is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in schoolpleinen, zoals de 1e Montessorischool , de Wielewaal in de Apollobuurt en de Merkelbach in Buitenveldert. De schoolpleinen worden niet alleen aantrekkelijker gemaakt om te spelen maar ook groener en duurzamer. “Betere, groenere en uitdagende schoolpleinen maken het voor kinderen leuker en veiliger om op te groeien in Zuid. Zo kunnen stadsgezinnen en stadskinderen in de stad blijven wonen.” aldus Sebastiaan Capel.