AMSTERDAM - Vanmiddag heeft wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken) officieel de Hydrogen Hub -Amsterdam Noordzeekanaalgebied geopend tijdens het World Hydrogen Congress. De Hydrogen Hub is een samenwerkingsverband dat de transitie naar een waterstofeconomie wil versnellen. Dit is een economie waarbij groen waterstofgas de belangrijkste energiedrager is, in plaats van fossiele brandstoffen. In het samenwerkingsverband zitten de gemeente Amsterdam, de Metropoolregio Amsterdam, Port of Amsterdam, Schiphol, Tata Steel, Gasunie, Nobian, Vattenfall, Alliander, Provincie Noord Holland, Zaandstad Maakstad en Projectbureau Noordzeekanaalgebied. Deze partners hebben de ambitie uitgesproken om de Metropool Regio Amsterdam en het Noordzeekanaalgebied in de komende decennia uit te laten groeien tot een internationaal koploper op het gebied van de waterstof.

Wethouder Everhardt: "We kunnen de klimaatdoelen van Parijs alleen halen door vol in te zetten op waterstof. Door samen te werken in de Hydrogen Hub, begint nu een toekomst zonder fossiele brandstoffen maar met een sterke economie."

De plannen voor de Hydrogen Hub staan beschreven in een position paper, die vandaag werd gepresenteerd door wethouder Everhardt. De paper beschrijft onder meer de mogelijkheden om in de regio CO2 -vrij staal en schone brandstoffen voor zee-en luchtvaart te produceren.

Met de haven en industrie in het Noordzeekanaalgebied, Schiphol, de Noordzee, de gas- en brandstofinfrastructuur in de regio en de aanwezige kennis op het gebied van waterstof zijn, samen met de grote ambities bij alle partijen, alle basisvoorwaarden aanwezig om in deze regio de komende jaren een succesvolle transitie naar waterstof te maken.