AMSTERDAM - Verhuurders mogen 1 keer per jaar de huurprijs van uw huis verhogen. Die verhoging gaat in op 1 juli. U moet het voorstel tot huurverhoging op 30 april hebben gekregen. U kunt bezwaar maken tegen dit voorstel.

De overheid bepaalt elk jaar met hoeveel procent de huur maximaal verhoogd mag worden. Uw verhuurder moet zich aan deze regels houden als het gaat om sociale huurwoningen.

Sociale huur
Bij de meeste huurders mag de huur per 1 juli maximaal 4,1 procent omhoog. Alleen als het inkomen van uw huishouden boven € 42.436,- ligt, mag de huur met maximaal 5,6 procent omhoog.

Vrije sector
Voor huizen in de vrije sector (met een huur boven 720 euro) geldt meestal een huurverhoging van 1,6 procent. Er wordt dan gekeken naar de algemene kostenstijging van het vorig jaar.

Bezwaar maken
Het voorstel van de verhuurder is niet altijd terecht. Als u denkt dat het percentage te hoog is, kunt u bezwaar maken. Op de website van !WOON kunt u de ‘huurverhogingscheck’ doen. Door een aantal vragen te beantwoorden, weet u waar u aan toe bent. Bezwaar maken kan tot 1 juli 2019.

Slecht onderhouden woning
Ook als u onderhoudsgebreken hebt gemeld bij uw verhuurder, kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging. Louise de Wit had last van vocht in haar huis. Ze werd al een paar jaar aan het lijntje gehouden door haar verhuurder. Ze diende een bezwaarschrift in en betaalde geen huurverhoging. De Wit: “De schimmel stond op de muur. Ik had al 3 keer het laminaat vervangen en toen was ik het zat.” Ze nam contact op met !WOON. Die bemiddelde met de verhuurder en niet veel later werd de badkamer gerenoveerd.

Servicekosten
De ‘kale’ huur is het bedrag dat u betaalt voor het gebruik van de woonruimte. Daarnaast komt vaak een bedrag aan servicekosten. Het is ook belangrijk om die kosten te controleren. Het bedrag dat u aan servicekosten betaalt is een voorschot en moet jaarlijks afgerekend worden op grond van de werkelijk gemaakte kosten. Vooral in de particuliere sector blijft die afrekening (en eventuele terugbetaling) nogal eens uit.

Meer informatie
Als u twijfelt of alles klopt, of als u hulp nodig hebt bij het invullen van een bezwaarschrift kijk dan op de website van !WOON, www.wooninfo.nl of bel naar 020 523 0130.