AMSTERDAM - Het college van B en W heeft besloten over de uitbreiding van het bestaande pakket aan regelingen voor huurders van gemeentelijk vastgoed. De gemeente geeft met terugwerkende kracht een huurkorting aan huurders die door de coronamaatregelen niet of minder gebruik kunnen maken van de panden, ruimtes en terreinen die zij huren en die niet van andere gemeentelijke ondersteuningsregelingen voor vaste lasten gebruik kunnen maken. Met de huurkorting heeft de gemeente nu een breed ondersteuningspakket voor haar huurders in tijden van corona.

De huurkorting komt ten goede aan dat deel van de huurders van gemeentelijk vastgoed die niet eerder ondersteuning op vaste lasten vanuit de gemeente hebben gekregen. Er komt een huurkorting van 50 procent voor de maanden waarin het gehuurde noodgedwongen gesloten is, en een huurkorting van 20 procent voor de maanden waarin huurders er maar beperkt gebruik van hebben kunnen maken. Wethouder Touria Meliani (Vastgoed): “De maatregelen duren langer dan we aan het begin van de coronacrisis hadden kunnen voorzien. Bij sommige huurders staat het water aan de lippen. Ook al hoeven onze huurders nu geen huur te betalen, tegen een grote berg uitgestelde huur aankijken is geen goed perspectief en zorgt voor veel stress. Als stad en als verhuurder kunnen we niet alle gevolgen van de coronacrisis opvangen. Maar we kunnen als verhuurder wel de zwaarst getroffen huurders helpen.”

De afgelopen weken is er – onder andere in overleg met vertegenwoordigers van ondernemers – gekeken naar de gewenste huurkorting en hoe deze het snelst en meest effectief toegepast kan worden. Door bij het toepassen van de huurkorting te kijken naar verplichte sluiting vanwege coronamaatregelen, ligt er zo min mogelijk administratieve last bij de huurder en kan er snel een besluit over toekenning worden genomen. Huurders wordt gevraagd aan te tonen dat zij TOGS (tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren) of TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) vanuit het Rijk toegekend hebben gekregen, waaruit blijkt dat zij aantoonbaar zijn getroffen. Voor bijvoorbeeld startende ondernemers die (nog) niet in aanmerking zijn gekomen voor dergelijke ondersteuning, vindt een individuele beoordeling van hun situatie plaats.

De huurkorting komt bovenop het bestaande pakket vanuit de gemeente Amsterdam. De gemeente biedt al een jaar de mogelijkheid om huurbetalingen uit te stellen en start geen incassotrajecten. Ook heeft de gemeente voor haar huurders een coulante terugbetalingsregeling, waarmee ze in zes jaar en rentevrij de huurschuld kunnen afbetalen. Hiermee krijgen huurders de ruimte om hun bedrijf na de crisis weer op te starten. De huurkorting gaat in met terugwerkende kracht vanaf 15 maart 2020 en zal in ieder geval gelden tot 15 maart 2021.

De gemeente heeft in het afgelopen jaar veel gedaan waar een deel van de huurders via een andere weg mee geholpen zijn. Te denken valt aan het pakket van 17 miljoen euro voor de kunst en cultuursector, de sportregeling voor sportclubs, het opschorten van precario en reclamebelasting en de – onlangs verlengde - tijdelijke terrasverruiming voor horeca.