AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam gaat mensen die toeslagen mislopen direct compenseren. Het gaat om een specifieke groep Amsterdammers waarbij 1 partner geen inkomen heeft en de ander een uitkering bij het UWV. Deze mensen moeten ten onrechte huur- of zorgtoeslag terugbetalen of lopen deze toeslagen juist mis.

Het bedrag dat gezinnen mislopen, kan jaarlijks oplopen tot meer dan € 500,-. Dat is een groot tekort voor mensen die al van een minimuminkomen moeten rondkomen.

Automatisch compenseren

Het Rijk erkent de fout en werkt aan een oplossing. In de tussentijd kunnen mensen om wie het gaat zich melden bij gemeenten voor bijzondere bijstand. Maar er zijn maar weinig mensen die dat weten. De gemeente Amsterdam gaat deze groep mensen daarom automatisch compenseren. Het gaat naar schatting om 250 Amsterdammers die vanaf september worden geholpen.

Niet iedereen is bij ons bekend

Niet alle Amsterdammers die te weinig toeslagen ontvangen, zijn bij de gemeente bekend. Onze medewerkers en de buurtteams worden getraind in het herkennen en snel kunnen ondersteunen van Amsterdammers die hiermee te maken hebben.

Oplossing voor de lange termijn

Om het probleem uiteindelijk echt op te kunnen lossen, moet het Rijk iets doen aan de complexiteit van de belastingwetgeving en toeslagen. Als de fout snel wordt rechtgezet, lopen mensen geen toeslagen mis en hoeven gemeenten deze bijzondere bijstand niet te verlenen.