AMSTERDAM - Afgelopen jaar hebben we een historisch 'dieptepunt' bereikt, dat eigenlijk meer een hoogtepunt is: er zijn nog nooit zo weinig sociale huurwoningen ontruimd wegens betalingsachterstanden van huurders.

In 2017 zijn 257 woningen ontruimd. Dat zijn er 150 minder dan in 2016. Bij ongeveer de helft van deze ontruimingen was ook sprake van woonfraude of veroorzaakten de huurders overlast voor omwonenden. Er wordt dan meestal gelijk een ontruimingsvonnis aangevraagd bij de rechter; deze mensen krijgen geen regeling aangeboden.

Amsterdamse aanpak

De gezamenlijke aanpak van gemeente, woningcorporaties, energie- en verzekeringsmaatschappijen en instellingen voor maatschappelijke dienstverlening werpt dus zijn vruchten af. Egbert de Vries, van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, vertelt: "Centraal in de Amsterdamse aanpak staat dat we snel handelen. Zodra we signaleren dat er een betalingsachterstand is, benaderen we de mensen. Vaak is er meer aan de hand dan alleen financiële problemen en hebben mensen ook maatschappelijke hulp nodig. Zo zorgen we dat steeds minder mensen met schulden tussen wal en schip vallen en dat we jaarlijks duizenden mensen op tijd helpen en ze gewoon in hun huis kunnen blijven wonen."

Pas ontruimen als alle hulp wordt geweigerd

Egbert: "De corporaties hebben ook veel geïnvesteerd in verbetering van incasso-processen. Ze doen er alles aan om persoonlijk contact met de huurder te krijgen zodat een regeling op maat getroffen kan worden. Ook komt het voor dat huurders die een bijstandsuitkering krijgen, toestemming geven dat de huur rechtstreeks aan de corporatie wordt betaald en ingehouden op de uitkering. Pas als een huurder alle hulp weigert, dragen we zijn of haar dossier over aan een deurwaarder.”

Dalende cijfers

Dat alle inzet werkt, zien we aan de elk jaar dalende cijfers. In 2007 werden 838 corporatiewoningen ontruimd als gevolg van betalingsachterstand, in 2016 ging het om 407 corporatiewoningen en in 2017 waren dat er nog maar 257.