AMSTERDAM - Amsterdammers die recht hebben op huishoudelijke hulp, kunnen hiervoor vanaf april 2021 ook terecht bij zorgcoöperaties. In deze nieuw op te richten organisaties van maximaal 20 personen, zijn de huishoudelijke hulpen niet alleen medewerkers maar ook mede-eigenaren. Zo kunnen zij persoonlijke en buurtgerichte zorg organiseren.


Wethouder Simone Kukenheim (zorg): “Met zorgcoöperaties komen Amsterdammers die huishoudelijke hulp krijgen nog meer centraal te staan en wordt het eenvoudiger om maatwerk te leveren. Huishoudelijke hulpen kunnen immers door het ontbreken van een aparte managementlaag zelf bepalen hoe ze hun werk invullen. Bovendien scheelt het hoge overheadkosten.”

Het voornemen om zorgcoöperaties in te richten, is afkomstig uit het coalitieakkoord. Amsterdam kiest voor deze vorm na het bestuderen van andere voorbeelden in Nederland. In onder andere Zutphen zijn coöperaties door de gemeente gecontracteerd voor de levering van hulp in het huishouden. Belangrijkste kenmerk van deze coöperaties is dat de huishoudelijke hulpen medewerkers, deelnemers én mede-eigenaars van de coöperatie zijn. Zij zijn in dienst van de coöperatie voor een regulier salaris, maar bepalen ook gezamenlijk het beleid van de coöperatie. Het geld dat de coöperatie verdient, wordt eerst besteed aan kosten en salarissen, en wat er overblijft kan als winst aan de medewerkers worden uitgekeerd.

Buurtgerichte zorg

De kleine lokale zorgcoöperaties passen bij de doorontwikkeling van de buurtgerichte zorg. De gemeente Amsterdam werkt aan een laagdrempelig en efficiënt stelsel van sociale zorg en ondersteuning zodat alle Amsterdammers kunnen meedoen en zo lang mogelijk in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. Het besluit van de gemeenteraad afgelopen maart om buurtteams in te richten en daarmee de dienstverlening voor Amsterdammers herkenbaar en in de buurt te organiseren, is daarin een belangrijke stap.

Bij de buurtteams komt veel samen. Zo kunnen inwoners straks met hun vragen en ondersteuningsbehoeften op het gebied van zorg, welzijn, inkomen, schulden, wonen, veiligheid en participatie laagdrempelig hier terecht. Aanvullend is ook ondersteuning beschikbaar die het buurtteam niet kan leveren. Deze aanvullende ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt in samenhang met Buurtteams Amsterdam georganiseerd, waarbij de buurtteams een belangrijke rol spelen in de toegang tot deze ondersteuning.

Aanvang en omvang

Vanaf april 2021 kunnen maximaal vijf zorgcoöperaties starten. De gemeente Amsterdam stelt een subsidie beschikbaar om geïnteresseerde zorgmedewerkers in de huishoudelijke hulp te ondersteunen bij het opstarten van de zorgcoöperatie.