AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam zet een nieuwe stap in de strijd tegen loden leidingen. Samen met Stichting !WOON worden huizenbezoeken gepland in woonblokken waar al eerder loden leidingen zijn aangetroffen. Bij de huisbezoeken wordt gekeken of ook in de andere woningen nog loden leidingen liggen. Het gaat in eerste instantie om twaalf woonblokken in stadsdelen Oost en Zuid, met 2.400 woningen.

Onderzoek naar loden leidingen moet zo minder afhankelijk worden van de acties van individuele bewoners, die vaak niet op de hoogte zijn van de aanwezigheid van lood. Stichting !WOON ondersteunt de bewoners van woningen waar lood is aangetroffen in het vervolgtraject.

Wethouder Laurens Ivens (Wonen): "Er is ontzettend veel aandacht geweest voor de gezondheidsrisico's van loden leidingen, met name voor heel jonge kinderen. Daarnaast hebben we alle eigenaren en huurders van huizen van voor 1960 vorig jaar een brief gestuurd met informatie. Maar toch blijkt aan de deur dat een aantal mensen nog van niks weet. Met deze actie kunnen we een groot aantal mensen informatie en hulp bieden als wordt ontdekt dat ze loden leidingen in hun huis hebben."

De gemeente heeft vorig jaar alle verhuurders én bewoners van woningen gebouwd voor 1960 een brief gestuurd met informatie over loden leidingen, de risico's, de verantwoordelijkheden en een stappenplan om te zorgen dat de loden leidingen verwijderd worden. Ook pleit Amsterdam samen met Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Eindhoven voor een verbod op loden leidingen, zodat de aanpak van lood niet alleen afhankelijk is van individuele huurders en verhuurders en loden leidingen voor eens en altijd verdwijnen.