AMSTERDAM - De gemeente, OM en politie willen samen met de Koninklijke Horeca Nederland hotels in Amsterdam stimuleren om eerder melding te maken van vermoedens van misstanden of seksuele uitbuiting. Daartoe is een lijst met aanbevelingen gemaakt en start er een pilot met maatwerkmaatregelen wanneer prostitutie in een hotel is geconstateerd.

Lijst met aanbevelingen voor het melden van misstanden De afgelopen periode zijn er regelmatig misstanden geconstateerd in hotels, waaronder illegale prostitutie. Dit heeft onder andere geleid tot sluitingen. De gemeente ontvangt met regelmaat meldingen van overlast in de hotelkamers door jongeren, soms met seksueel grensoverschrijdend gedrag, waarbij af en toe ook minderjarige meisjes worden aangetroffen.

Om de Amsterdamse hotelbranche zo goed mogelijk te ondersteunen om die misstanden tegen te gaan, heeft Koninklijke Horeca Nederland, de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente Amsterdam een lijst met aanbevelingen gemaakt. Hiermee kunnen hotels mogelijk grensoverschrijdend gedrag door hotelgasten, illegale prostitutie en mensenhandel eerder en beter signaleren en kunnen ze hier beter tegen optreden.

Maatwerk bij prostitutie in hotels: coulance voor hotels die melden Ook wordt er een pilot gestart om het melden van prostitutie in hotels zo laagdrempelig mogelijk te maken. In het recente verleden zijn hotels gesloten of is een dwangsom opgelegd vanwege illegale prostitutie. Omdat de gemeente Amsterdam hotels wil stimuleren om actiever vermoedens van prostitutie te melden, organiseert de gemeente een pilot van een jaar. Tijdens die pilot kan de gemeente, in aanvulling op de bestaande handhavingsmogelijkheden van een sluiting of een dwangsom, in sommige gevallen lichtere maatregelen treffen. Dit kan wanneer een hotel proactief meldt en zich inspant om misstanden te voorkomen.

Als een hotel volgens de gemeente al het mogelijke heeft gedaan, kan er coulance worden betracht. Wanneer een hotel veel, maar niet al het mogelijke heeft gedaan, kan de situatie met een waarschuwing worden afgedaan. In de overige gevallen wordt sluiting of een dwangsom opgelegd. Deze pilot biedt dus meer ruimte voor maatwerk per hotel.