AMSTERDAM - Vandaag, 12 januari 2023, heeft Piet Boogert de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen uit handen van locoburgemeester Touria Meliani tijdens zijn afscheidsreceptie als general manager van het Lloyd Hotel en bestuurslid van Amsterdam Dinner Foundation. Hij ontvangt de onderscheiding vanwege zijn betekenisvolle inzet voor de stad Amsterdam.


Piet Boogert is 18 jaar general manager van het Lloyd Hotel aan de Oostelijke Handelskade geweest. Als manager zette hij elke dag alles in het werk om het alle gasten, maar ook medewerkers, naar de zin te maken en hielp hij iedereen waar nodig. Daarnaast zet Piet Boogert zich met zijn grote netwerk in voor maatschappelijke en culturele activiteiten in de stad en regio.

Piet Boogert hoorde in 1992 tot de groep hoteliers die het initiatief namen om het Amsterdam Diner te organiseren met als doel fondsen te werven voor stichtingen gelieerd aan de bestrijding van hiv en aids. De heer Boogert was al die jaren intensief betrokken als bestuurslid van de stichting maar ook bij het daadwerkelijk organiseren van de avond. Daarnaast is hij op dit moment ook onbezoldigd bestuurslid bij Stichting Homomonument, Stichting Uitmarkt, Stichting Forteiland Pampus en Stichting 't Mandje 1927.

Vanwege de grote inzet van Piet Boogert voor de Amsterdamse hotelbranche en zijn maatschappelijke impact als voorvechter en ambassadeur van diversiteit en inclusie, ontvangt hij de Frans Banninck Cocqpenning. De heer Boogert werd in 2017 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet als mede-initiator van het Amsterdam Diner.

Frans Banninck Cocqpenning

De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Het zijn mensen die uit hoofde van hun (betaalde) functie in allerlei comités en stichtingen zitting hebben gehad en op die manier veel voor Amsterdam hebben gedaan en betekend. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek, economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.