AMSTERDAM - Het college van B en W scherpt het hotelbeleid voor Amsterdam verder aan, door de hele stad tot ‘nee-gebied’ voor nieuwe hotels te maken. Om Amsterdam leefbaar te houden voor bewoners én bezoekers neemt de gemeente maatregelen om overtoerisme tegen te gaan, waarbij is vastgelegd dat het aantal toeristenovernachtingen de twintig miljoen niet mag overschrijden. Met het nieuwe hotelbeleid verdwijnen de laatste ´nee- tenzij’-gebieden, waar het in uitzonderingsgevallen nog mogelijk was om een nieuw hotel te bouwen.

Nieuw-voor-oud regel behouden

De ‘nieuw-voor-oud regel’ blijft wel bestaan, maar een aantal voorwaarden worden aangepast. Zo mag een nieuw hotel er alleen nog komen als er elders een hotel sluit, en het aantal slaapplaatsen niet toeneemt. Het heeft de voorkeur dat het nieuwe hotel buiten het centrum ligt. Daarnaast moet er sprake zijn van een kwalitatieve verbetering van het hotel, zoals modernisering of verduurzaming. In het nieuwe beleid zijn de randvoorwaarden aangepast om de regeling haalbaarder te maken voor hoteleigenaren en zo kwaliteitsverbetering en verplaatsing naar buiten het centrum te stimuleren.

Nog wel nieuwe hotels door eerder verleende vergunningen

Het beleid van de afgelopen jaren is effectief gebleken, want slechts drie initiatieven voldeden sinds 2017 aan de voorwaarden. Toch zijn er ondanks het strenge hotelbeleid nog wel nieuwe hotels in aanbouw en komt er nog een aantal nieuwe hotels bij. Dit komt door reeds vergunde projecten en directe rechten uit het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan). Het aantal hotels dat op deze manier nog in de pijplijn zit is de afgelopen jaren wel afgenomen. Bij de vaststelling van het overnachtingsbeleid in 2017 zijn destijds 58 lopende initiatieven geïnventariseerd. Momenteel zijn dat er nog 26.

Bovengrens van 20 miljoen overnachtingen

De grens van twintig miljoen overnachtingen komt voort uit het volksinitiatief ‘Amsterdam heeft een keuze’. Hierin hebben ruim 30.000 Amsterdammers het gemeentebestuur opgeroepen de bezoekersstromen in Amsterdam in de hand te houden. Na dit volksinitiatief heeft de gemeenteraad de verordening ‘Toerisme in balans Amsterdam’ vastgesteld. In de verordening is vastgelegd dat het aantal toeristenovernachtingen de twintig miljoen niet mag overschrijden. Inmiddels is duidelijk dat het aantal hotelovernachtingen in 2023 in Amsterdam is uitgekomen op 20.665.000. Dit is exclusief vakantieverhuur, bed and breakfast en cruiseovernachtingen. Daarom zet het college extra maatregelen in om het aantal toeristenovernachtingen niet nog verder te laten toenemen.