AMSTERDAM - De voetpaden van de Hoogte Kadijk ter hoogte van de huisnummers 71 t/m 95 en de stoep aan de overkant ter hoogte van de huisnummers 130 t/m 136 zijn smal. Deze situatie was voor een groep bewoners aanleiding het stadsdeel te verzoeken de voetpaden voor hun woningen aan te passen.

Op verzoek van het stadsdeel hebben de initiatiefnemers hun medebewoners gevraagd wat zij daar van vinden. Hierop hebben 39 bewoners gereageerd; 37 reacties waren positief en twee negatief.

Het plan

Het verzoek van de initiatiefnemers is door het stadsdeel uitgewerkt en houdt het volgende in:

  • Het voetpad ter hoogte van de huisnummers 71 t/m 95 wordt verbreed door zeven (langs) parkeerplaatsen aan de oneven zijde op te heffen en de invalidenparkeerplaats op kenteken een plek te geven op de stoep. Hiermee krijgt de stoep een normale breedte en ontstaat ruimte voor onder andere fietsparkeren.
  • Ter hoogte van de huisnummers 130 t/m 136 komen twee bomen weer terug op ongeveer de plek waar in het verleden twee zieke zaailingen zijn gekapt. Deze twee nieuwe bomen komen in de parkeerstrook waarvoor één (langs)parkeerplaats wordt opgeheven. Het stadsdeel denkt hierbij aan de Acer Campestre Senator, een boom die prima past in het smalle straatprofiel, wordt niet te hoog en de kroon blijft redelijk smal. Deze staan al bij huisnummers 47 en 78.

Minder parkeerplaatsen in de straat

Het opheffen van de acht parkeerplaatsen is mogelijk omdat de gemeente 285 parkeerplaatsen heeft gehuurd in Markenhoven. De vergunninghouders op dit stuk van de Hoogte Kadijk zijn hiervoor in het verleden op de hoogte gebracht en kunnen zonder extra kosten in de garage Markenhoven parkeren. Mocht u als vergunninghouder dit gemist hebben, dan kunt informatie verkrijgen bij parkeerplan@amsterdam.nl .

Schriftelijk reactie

Over het voorstel de voetpaden aan te passen kunnen omwonenden schriftelijk reageren. Een reactie kan tot en met zondag 17 december 2017 worden gemaild aan de heer Wouter van Ierssel, assistent projectmanager w.van.ierssel@amsterdam.nl

  • De reacties worden betrokken bij de uitvoering van het voorstel. Het is mogelijk dat het voorstel daardoor wordt aangepast. Als het grote wijzigingen betreft, zal het dagelijks bestuur om een besluit worden gevraagd. Aansluitend worden de bewoners geïnformeerd.
  • Omwonenden zijn hierover met een brief op de hoogte gesteld.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben na het lezen van deze brief dan kunt u contact opnemen met de heer Roy van Gelder, projectmanager, telefoonnummer 06 5130 1686 of per e-mail r.van.gelder@amsterdam.nl