AMSTERDAM - Woensdag 7 december 2022, zijn prof. dr. Hoekzema en prof. dr. De Rie benoemd tot Ridder in Orde van Oranje-Nassau. Zij ontvingen de koninklijke onderscheiding vanwege hun belangrijke bijdragen en inzet voor de dermatologische zorg. De onderscheiding werd ter gelegenheid van hun afscheid bij Amsterdam UMC uitgereikt door locoburgemeester Shula Rijxman.


Tussen 1999 en 2012 was Hoekzema werkzaam als afdelingshoofd dermatologie bij het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam-Oost. Daarna was hij afdelingshoofd dermatologie van het Amsterdamse VUmc. Ook is hij in 2012 aangesteld als hoogleraar dermatologie en venereologie aan de Vrije Universiteit. Hoekzema combineerde in zijn hoogleraarschap de histopathologie en huidaandoeningen. Bij histologie wordt er onderzoek gedaan naar de opbouw en de functies van weefsel. Doordat hij deze expertises combineerde zorgde hij voor goed contact tussen pathologen en dermatologen.

De Rie is vanaf 1993 werkzaam als dermatoloog bij het Academisch Medisch Centrum (AMC). Sinds 2012 is hij aangesteld als hoogleraar dermatologie en venerologie. Zijn specialisme is immuno-dermatologie. Door zijn grote inzet op dit gebied zijn veel patiënten met ernstige vormen van psoriasis veel beter behandelbaar.

Prof. dr. Hoekzema en prof. dr. De Rie zijn medeoprichters van het Huid Medisch Centrum. Daarnaast hebben ze een grote rol gespeeld in de fusie van het VUmc met het AMC Amsterdam. Ook hebben Hoekzema en De Rie veel internationale lezingen gegeven, organiseerden ze congressen, begeleidden ze promovendi en hebben ze vele wetenschappelijke publicaties op hun naam staan.