AMSTERDAM - Vandaag, 4 november 2022, is Willem van Mechelen benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De onderscheiding werd uitgereikt door locoburgemeester Hester van Buren tijdens het Nationale Sportblessurepreventiedebat op de Vrije Universiteit Amsterdam.


Willem van Mechelen begon zijn loopbaan als gymdocent, en werkte ook jaren als bedrijfsarts. Tegelijkertijd bouwde hij een universitaire carrière op. Van 1999 tot zijn pensioen in 2017 was hij hoogleraar Sociale Geneeskunde, gespecialiseerd in bedrijfs- en sportgeneeskunde, aan de Vrije Universiteit.

Van Mechelen is een nationaal en internationaal expert op het gebied van gezonde leefstijl, sportblessurepreventie en arbeid en gezondheid. Hij leidde een internationaal vermaarde onderzoeksgroep en was (mede)oprichter van onder andere het Kenniscentrum voor Verzekeringsgeneeskunde en Body@Work, een onderzoekscentrum voor bewegen, arbeid en gezondheid.

Met zijn 'Sequence of prevention'-model, dat inmiddels breed wordt toegepast, bewees hij dat sportblessures voorkomen kunnen worden. Ook toonde hij aan dat obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten onder andere ontstaan als mensen al in hun kinderjaren te weinig bewegen. In een toonaangevende publicatie over de kosten van het gebrek aan lichaamsbeweging, liet hij zien dat dat niet alleen een persoonlijk, maar ook een groot maatschappelijk probleem is.

Van Mechelen heeft ruim 600 publicaties uitgebracht in wetenschappelijke tijdschriften en was 78 keer (co)promotor van onderzoekers in opleiding.

Naast zijn werk zette Van Mechelen zich op vrijwillige basis voor een gezonde samenleving in, o.a. voor de Commissie Wetenschap van de Medische Commissie van het IOC, de Amsterdamse Sportraad, de Arbo Unie en het UWV.

Vanwege zijn grote bijdrage aan zowel de sportgeneeskunde, openbare gezondheid als de bedrijfsgeneeskunde, is Willem van Mechelen benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.