AMSTERDAM - Hoogleraar Maas Jan Heineman is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding maandag 17 september uit handen van loco-burgemeester Moorman. De heer Heineman, die onlangs afscheid nam als lid van de Raad van Bestuur van het AMC, heeft zich de afgelopen 34 jaar ingezet voor vrouwengezondheid en de ontwikkeling van het onderwijs en de opleiding in de medische wetenschappen.


De heer Heineman is inmiddels 34 jaar gynaecoloog en sindsdien verbonden geweest aan het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en het Atrium Medisch Centrum in Heerlen. In 1996 werd hij benoemd tot hoogleraar Voortplantingsgeneeskunde aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. In 2006 werd hij benoemd tot hoogleraar Verloskunde en Gynaecologie en trad hij aan als voorzitter van de afdeling Vrouw/Kind van het Academisch Medisch Centrum (AMC).

De heer Heineman heeft altijd bijzondere belangstelling gehad voor onderwijs en onderwijsontwikkeling in de medische wetenschappen. Hierdoor staat het onderwijs aan medische studenten in Groningen en het vernieuwende karakter daarvan tot op de dag van vandaag hoog aangeschreven en wordt het in visitaties en beoordelingen door studenten nog altijd bijzonder goed gewaardeerd. Hij is in 2002 en 2004 uitgeroepen tot Docent van het Jaar aan deze Faculteit.

De heer Heineman heeft met zijn vooruitziende blik en inspirerende aanpak het AMC als eerste Nederlandse ziekenhuis geleid naar de certificatie door de Joint Commission International (JCI). Dit is een Amerikaanse instantie die ziekenhuizen beoordeeld op kwaliteit en veiligheid op meer dan 1100 criteria. Zijn inspanningen hebben ertoe geleid dat andere ziekenhuizen het voorbeeld van het AMC hebben gevolgd. Door zijn inzet voor het JCI-programma heeft hij grote invloed uitgeoefend op de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg.

Ook was de heer Heineman op verschillende manieren actief buiten de universiteit en ziekenhuis. Hij was van 1999 tot 2003 respectievelijk vicevoorzitter en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. Ook is hij vele jaren hoofdredacteur van het Nederlands leerboek Obstetrie en Gynaecologie geweest.

Orde van Oranje-Nassau
De onderscheiding wordt verleend aan personen die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis. Er zijn zes graden in de Orde van Oranje-Nassau. De eerste vijf graden zijn: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier en Ridder. Een benoeming in de zesde graad betekent dat iemand tot Lid benoemd is in de Orde van Oranje-Nassau.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bestuursvoorlichting op 020 552 2117.