AMSTERDAM - Dit jaar worden honderd nieuw op te leveren woningen met voorrang toegewezen aan jonge, woningzoekende leraren die lesgeven op een basisschool of middelbare school in Amsterdam. Dat heeft het college van B en W besloten. Het gaat om een proef waarbij wordt samengewerkt met vijf Amsterdamse corporaties: De Key, Stadgenoot, Rochdale, Eigen Haard en de Alliantie. Het college wil onderzoeken of het met voorrang toewijzen van woningen bijdraagt aan het aantrekken of behouden van leraren voor het Amsterdamse onderwijs.

Amsterdam kampt, net als veel andere steden in Nederland, met een groeiend tekort aan leerkrachten . In Amsterdam is een extra drempel voor vooral jonge docenten dat ze vaak niet of nauwelijks betaalbare woonruimte kunnen vinden. Ze verdienen niet genoeg om in aanmerking te komen voor een middeldure huurwoning, en voor een sociale huurwoning hebben ze meestal niet genoeg wachttijd opgebouwd. Het gevolg is dat jonge, startende leraren vaak verder moeten reizen om in Amsterdam les te kunnen geven, of er voor kiezen om een andere baan te zoeken in een stad waar ze wel een woning kunnen vinden.

Jongerencontract in gemengde wooncomplexen
Het college van B en W heeft daarom besloten om – in overleg met de vijf genoemde corporaties – dit jaar nog honderd woningen met voorrang toe te wijzen aan jonge docenten. Het gaat om de volgende nieuw op te leveren gemengde wooncomplexen voor jongeren en statushouders waarin een deel van de woningen wordt gereserveerd voor leraren:

- Kruislaan (Watergraafsmeer, Stadgenoot) 10 woningen;
- Spark Village (Science Park, Rochdale) 40 woningen;
- Startblok Elzenhagen (Noord, De Key en Eigen Haard) 40 woningen;
- Set (IJburg, de Alliantie): 10 woningen.

De leraren die een woning toegewezen krijgen, krijgen een zogenaamd jongerencontract met een looptijd van maximaal 5 jaar. Gedurende deze periode kunnen ze inschrijfduur opbouwen of – als hun inkomen hoger is geworden – doorstromen naar een middeldure huurwoning.

Alleen voor jonge, startende leraren De woningen zijn bedoeld voor startende leraren die lesgeven op het Amsterdamse primair of voortgezet onderwijs. Om in aanmerking te komen moeten de leraren van 18 tot en met 27 jaar oud zijn, bevoegd leerkracht zijn, een aanstelling hebben van tenminste 0,5 fte, en mag het bruto inkomen niet hoger zijn dan 36.798 euro .