AMSTERDAM - Het homomonument krijgt de status van gemeentelijk monument, dat heeft het algemeen bestuur van stadsdeel Centrum afgelopen dinsdag unaniem besloten. Het gedenkteken heeft vanaf nu een officiële beschermde status.

Eerste gedenkteken

Het homomonument aan de Westermarkt heeft een hoge cultuurhistorische waarde als eerste gedenkteken voor de LHBTI gemeenschap in Nederland. Het staat symbool voor Amsterdam als tolerante open stad, waar iedereen zichzelf kan zijn. Het monument wordt intensief gebruikt voor diverse bijeenkomsten zoals herdenkingen, vieringen en demonstraties. Het gedenkteken is ontworpen door kunstenaar Karin Daan.

Beschermd

In 2017 deed Stichting Homomonument een aanvraag om het homomonument aan te wijzen als gemeentelijk monument. Deze aanvraag was voor het stadsdeelbestuur aanleiding om de aanwijzingsprocedure voor het homomonument te starten. Dagelijks bestuurder Jeanine van Pinxteren is blij dat het gedenkteken nu ook officieel een gemeentelijk monument is. “Dankzij de beschermde status kunnen we deze plek ook beschermen als monument voor de toekomst en plek waar we kunnen blijven herdenken en strijden voor gelijke rechten voor LHBTI’ers.”