AMSTERDAM - Elke Amsterdammer vanaf 18 jaar kan zich, onder bepaalde voorwaarden, verkiesbaar stellen voor de stadsdeelcommissie als kandidaat voor zijn gebied.

Kandidaatstelling op 5 februari 2018

Je kan tot 5 februari 2018 stappen ondernemen om je kandidaat te stellen. Maandag 5 februari is de dag van de kandidaatstelling. Op die dag lever je de kandidatenlijst en de tien gewaarmerkte ondersteuningsverklaringen in bij jouw Stadsloket. Dit kan tussen 9.00 en 17.00 uur. Een kandidatenlijst bestaat uit minimaal één persoon, het mag ook een groep zijn. Je kandidatenlijst krijgt een nummer als lijstnaam. Kandidaten konden hun lijst eerder, tot en met 27 december, registreren met een naam. Aan de kandidaatstelling zijn geen kosten verbonden.

Download het registratieformulier

Ondersteuningsverklaringen van 22 januari tot en met 5 februari 2018

Om je kandidaat te stellen en een kandidatenlijst in te dienen heb je ondersteuningsverklaringen nodig van minimaal tien kiesgerechtigde buurtbewoners die jouw deelname, of die van jouw groep, ondersteunen. Laat je buurtbewoners daarom tijdig weten dat je meedoet aan de verkiezingen voor de stadsdeelcommissie.

Heb je een buurtbewoner gevonden die jou wil steunen? Hij of zij moet daarvoor met een geldig legitimatiebewijs naar het Stadsloket om een ondersteuningsverklaring te ondertekenen. Dit kan van 22 januari tot en met 5 februari 2018.

Daarna geeft deze buurtbewoner de ondertekende ondersteuningsverklaring aan jou, zodat jij deze kunt inleveren op de dag van de kandidaatstelling.

Verkiezingscampagne tot aan 21 maart 2018

Om gekozen te worden voor de stadsdeelcommissie heb je stemmen nodig. Door campagne te voeren kun je stemmen verzamelen. Je krijgt hierbij ondersteuning van de gemeente.

  • Je krijgt toegang tot een online kandidatenplatform waarop je ideeën kunt uitwisselen.
  • Je krijgt ruimte op de website van de gemeente Amsterdam om jezelf en je ideeën te presenteren.
  • Jouw standpunten komen in een online stemwijzer. Hiermee kunnen kiezers er met een test achter komen welke kandidaat het beste bij hen past.

Als lid van de stadsdeelcommissie krijg je een vergoeding van 700 euro per maand. Daarnaast krijg je ondersteuning vanuit het stadsdeel.