AMSTERDAM - Het dagelijks bestuur van Bestuurscommissie Zuidoost heeft op 9 januari 2018 het Voorlopig Ontwerp Openbare Ruimte Gooise Kant fase 3b vastgesteld en vrijgegeven voor ter inzage legging. Onderdeel van het ontwerp zijn de locaties voor Ondergrondse Afvalinzamelings Systemen (OAIS).

Belangstellenden kunnen het voorlopig ontwerp inzien en hierop reageren van woensdag 10 januari tot en met dinsdag 20 februari 2018.

Download

De documenten zijn ook in te zien bij het Stadsloket Zuidoost, Anton de Komplein 150.

Reageren

Indien u een reactie wilt geven op het Voorlopig Ontwerp Openbare Ruimte Gooise Kant fase 2 kan dit schriftelijk of per mail. Per mail kunt u de reactie sturen aan o.van.maurik@amsterdam.nl.

Per post kunt u de brief sturen naar:

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost
T.a.v. dhr. F. Licher
Postbus 12491
1100 AL Amsterdam

Inloopavond

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het voorlopig ontwerp en over de toekomstige woningbouw van Gooise Kant fase 3b. Daarom nodigen we u uit voor een inloopavond:

woensdag 24 januari 2018
19.30 tot 21.00 uur
Wi Eegi Kerki, Kortvoort 73

Tijdens de inloopavond vertellen we u graag meer over de bouwplannen, de nieuwe inrichting van de openbare ruimte en de werkzaamheden. U kunt uw vragen stellen aan medewerkers van de gemeente Amsterdam en van de ontwikkelaar en bouwer, Bouwfonds Property Development.

Vragen

Als u naar aanleiding van dit bericht vragen heeft dan kunt u per mail terecht bij dhr. O. van Maurik, o.van.maurik@amsterdam.nl.