AMSTERDAM - Niet alleen op de grote wateren in Nederland start in april het vaarseizoen, ook in Amsterdam. Dat betekent dat het weer drukker wordt op het Amsterdamse binnenwater met rondvaartboten, sloepen en andere bootjes. Om dit verkeer allemaal goed te laten verlopen en overlast op het water en op de kades zo veel mogelijk te voorkomen, gelden er dit seizoen nieuwe vaarregels.

Wethouder Udo Kock (Waterbeheer): “Het wordt niet alleen drukker in de stad, maar ook op het water. Om overlast te voorkomen en het vaarverkeer soepel te laten verlopen, zijn er nieuwe regels op het water ingevoerd zoals de verlaging van de vaarsnelheid, eenrichtingsverkeer op de Prinsengracht en het verbod op vervuilende tweetakt buitenboord motoren.”

Waternet doet onderzoek naar verkeersmaatregelen op de Wallen, zoals een verbod op pleziervaart, om nog dit vaarseizoen de toenemende overlast te verminderen in dit steeds drukker wordende gebied.

Amsterdam blijft inzetten op handhaving van alle regels voor overlast, vaarsnelheid en veiligheid, zodat bewoners, ondernemers en bezoekers op een plezierige manier gebruik kunnen maken van dat water.

Hieronder de belangrijkste vaarregels op een rij:

Nieuwe regels:

 • De maximum vaarsnelheid is verlaagd per 1-1-2017 van 7,5 km/u naar 6 km/u. Alleen op doorgaande vaarwegen zoals het IJ, de Amstelroute en de Kostverlorenvaartroute is de maximum snelheid 7,5 km/u.
 • Een 2-takt buitenboordmotor, die niet voldoet aan de Europese norm 2003/44/EC, is verboden sinds 1-1-2017.
 • Dit vaarseizoen geldt er eenrichtingsverkeer over de volle lengte van de Prinsengracht (3,2 km). De vaarrichting is vanaf het IJ richting de Amstel. Ook geldt er een verbod om de Grimburgwal op te varen vanaf de Oudezijds Voorburgwal.
 • Rondvaartboten moeten bij een nieuwe vergunningaanvraag of bij verbouwingen aan nieuw vastgesteld welstandsbeleid voldoen. De welstandscriteria volgen de zes algemene criteria van Amsterdams welstandsbeleid voor gebouwen en woonboten. Scheepsvormen als donuts, badkuipen, klompen, andere gekke vormen of de bierwaterfiets zijn verboden.

Andere belangrijke bestaande regels:

 • Versterkt geluid op een open boot is altijd verboden. Boetebedrag: 140 euro voor een particulier. Voor een bedrijf is dat 700 euro.
 • Het is niet toegestaan om met meer dan 0,5 promille alcohol een boot te besturen.
 • Het is verplicht met goede verlichting te varen tijdens de schemering of in het donker.
 • Pleziervaartbootjes moeten, om aan te meren in Amsterdam, voorzien zijn van een duidelijk zichtbaar Binnenhavengeld (BHG)-vignet.
 • Voor boten met een elektrische motor kan een speciaal milieuvignet aangevraagd worden. Het binnenhavengeldtarief voor een milieuvignet ligt rond de 70 procent lager dan het normale tarief.
 • Het is verboden om aan te meren op zo’n manier dat anderen er last van hebben. Het mag  ook niet onder bruggen.
 • Amsterdam past sinds vorig jaar het ‘three strikes out’ principe toe. Dit houdt in dat reders met een exploitatievergunning die de regels overtreden, na drie waarschuwingen hun vergunning kunnen kwijtraken. Het gaat dan om overtredingen van de rondvaartboten op het gebied van geluidsoverlast, te snel varen en veiligheid. 

Voor alle overige regels op het water zie: https://grachten.waternet.nl/praktische-info/vaarregels/