AMSTERDAM - Het borrelt en beweegt in het Schinkelkwartier. Op het bedrijventerrein aan de rand van de stad poppen allerlei initiatieven op. Jonge ondernemers met vernieuwende ideeën, eigenaren en investeerders ruiken kansen om het gebied te ontwikkelen tot iets bijzonders. Verschillende initiatieven liggen al op tafel. De gemeente Amsterdam is er blij mee en wil helpen het Schinkelkwartier om te toveren tot een compact, gemengd en aantrekkelijk woon- en werkgebied.

Amsterdam is in trek bij veel mensen. Om ervoor te zorgen dat er voor iedereen woonruimte is en voldoende voorzieningen, bouwen we huizen en ontwikkelen we gebieden. Vaak ligt het initiatief bij de gemeente, maar soms ontstaat zo’n ontwikkeling spontaan. Omdat mensen creatief zijn en kansen zien. Het Schinkelkwartier is zo’n buurt. De gemeente ondersteunt de initiatieven. Maar er komt nog heel wat bij kijken.

Over het Schinkelkwartier
Het Schinkelkwartier ligt centraal ten opzichte van het Amsterdamse centrum, de Zuidas en Schiphol. Het grenst aan de Hoofddorppleinbuurt en de Stadionbuurt. Nieuwe Meer en het Amsterdamse Bos liggen op loopafstand. Maar anders dan de aangrenzende woonbuurten is het Schinkelkwartier een echt bedrijvengebied. Er wonen maar weinig mensen: woonbootbewoners in de Schinkel en studenten en statushouders in Riekerhaven. Het gebied kent voornamelijk bedrijvigheid. Om te wonen is het nu nog niet erg geschikt, want er is een gebrek aan voorzieningen, zoals goed openbaar vervoer.

Groei en bloei
Misschien is het de nabijheid van de Zuidas en Schiphol, of de ruimte die er nog is; feit is dat een aantal nieuwe ondernemers, eigenaren en investeerders het Schinkelkwartier ontdekt hebben. Tussen de grootschalige bedrijven, loodsen en sportvelden verschijnen de laatste jaren heel andere ondernemingen: architectenbureaus, communicatiebureaus, laboratoria, consultancy- en techbedrijven, waarvan sommige grensverleggend onderzoek doen. Met deze creatieve en vernieuwende bedrijven komen ook andere voorzieningen mee, zoals horeca en fitness. Want al die creatievelingen moeten ook eten, drinken en sporten natuurlijk.

Kansen
Kortom: er liggen volop kansen in het Schinkelkwartier. Oók om te wonen. De mooie ligging, de ruimte en het enthousiasme van verschillende partijen kunnen er een bijzonder en succesvol werk- en woongebied van maken. De gemeente heeft onlangs een eerste verkenning afgerond. De inschatting is dat het Schinkelkwartier straks ruimte biedt aan 11.000 woningen en 775.000 m² bedrijfsruimte. Er kunnen straks meer dan 20.000 mensen wonen en ruim 40.000 mensen werken. En er is 240.000 m² gereserveerd voor de maatschappelijke en sociale voorzieningen die daarbij nodig zijn: van fietspaden tot scholen en van bibliotheken tot groen. Maar voor het zover is moet er nog veel gebeuren.

Ontwikkeling gebied
Voordat we met de ontwikkeling van het gebied aan de slag kunnen moeten we een aantal stappen zetten. Zo is het onder meer nodig om bestemmingsplannen te wijzigen en zijn we verplicht om de effecten van de plannen op het milieu onderzoeken. Dit zijn langdurige procedures, waar we zo snel mogelijk mee willen beginnen. De ontwikkeling van een dergelijk gebied duurt al gauw een jaar of twintig. Op wat kortere termijn gaan we onderzoeken of de huidige initiatieven en plannen haalbaar zijn en wat deze gaan kosten.

Samenwerking
We trekken in de voorbereidingen zo veel mogelijk op samen met de eigenaren, ondernemers en investeerders die zich nu al inzetten voor de Schinkelbuurt. Zij blijven betrokken bij het proces. We vinden het belangrijk dat de procedures de huidige ontwikkelingen niet in de weg zitten. Daarom proberen we onder meer een aantal deelwijzigingen op het bestemmingsplan versneld door te voeren. Zodat het borrelende Schinkelgebied snel echt gaat bruisen.

Groeiende stad
Amsterdam is populair. De stad groeide in de afgelopen periode met maar liefst 11.000 inwoners per jaar. Er moet dus worden gebouwd. En dat is wat Amsterdam ook doet. Om precies te zijn: jaarlijks 7.500 woningen. Zó veel en zó snel werd er nog nooit eerder in Amsterdam gebouwd. Er komen met name nieuwe woningen voor sociale huur en middenhuur. Want Amsterdam wil een gemengde stad blijven waar wonen voor iedereen betaalbaar is. We bouwen in bestaande woon/werkgebieden en ontwikkelen nieuwe gebieden. Het Schinkelkwartier is daar een goed voorbeeld van.