AMSTERDAM - De Van Woustraat is aan groot onderhoud toe. De straat wordt verkeersveiliger met gemarkeerde fietsstroken en krijgt meer allure. Naar verwachting beginnen we voorjaar 2018 met de werkzaamheden in het zuidelijk deel, tussen Ceintuurbaan en Tolstraat.

Toelichting werkzaamheden tussen Ceintuurbaan en Tolstraat

De werkzaamheden beginnen in het tweede kwartaal van 2018. Het projectteam Herinrichting Van Woustraat hanteert daarbij als uitgangspunt:

  • fietsen door de Van Woustraat is mogelijk
  • tram 4 blijft rijden
  • doorgaand autoverkeer is gestremd
  • laden en lossen is mogelijk
  • alle bedrijven en woningen zijn bereikbaar

Vervanging oude gasleidingen in januari

Voordat we aan de slag gaan vervangt Liander de oude gietijzeren gasleidingen. In januari volgt het laatste stuk: ter hoogte van de Van Ostadestraat, even zijde.

Het trottoir wordt per ongeveer 50 meter opengebroken. Voor voetgangers en fietsers komen er een tijdelijk trottoir en fietsstrook over de rijweg. Autoverkeer wordt over de trambaan geleid. Tussen de zijstraten kunnen parkeerplekken en laad- en losvakken tijdelijk niet gebruikt worden.

Woningen en ondernemingen krijgen korte tijd geen gas geleverd. U krijgt hierover rechtstreeks informatie van Liander. Heeft u een klacht of vraag over de gaslevering of onderbreking dan kunt u bellen met Liander, telefoon 0800 9009.

Ontwerp in twee delen: noord en zuid

Aanvankelijk was het de bedoeling dat er één ontwerp voor de gehele Van Woustraat zou komen. Echter, in samenhang met de aanleg van de ondergrondse Willibrordusparkeergarage, is besloten het noordelijk deel ‘autoluw’ in te richten. Er gaan dan parkeerplaatsen op straat verdwijnen in de Van Woustraat tussen Ceintuurbaan en Stadhouderskade.Dit besluit is een grote verandering in de ontwerpplannen van de Van Woustraat als een geheel.
Daarom wordt voor het noordelijk deel een nieuw ontwerp- en participatieproces gestart. Om vertraging en daarmee extra kosten en overlast voor de herinrichting van het zuidelijk deel te voorkomen, is het ontwerp alleen voor het zuidelijk deel vastgesteld en kunnen we hier volgens planning aan de slag.

Meer informatie