AMSTERDAM - In december starten de werkzaamheden voor de herinrichting van de speelplek Lange Leidsedwarsstraat 156-158.

Nieuwe inrichting speelplek Lange Leidsedwarsstraat

Op initiatief van buurtbewoners wordt de speel- en ontmoetingsplek aan de Lange Leidsedwarsstraat volledig heringericht.

Met dank aan de groep bewoners voor het opschonen van de speelplek, kan nu meteen begonnen worden met het werk. Eerst vernieuwen we een laag grond en daarna wordt nieuwe bestrating aangelegd. Vervolgens vervangen we de speeltoestellen en realiseren we een nieuw groenplan voor de borders.

Uitvoering werkzaamheden

De uitvoering van de werkzaamheden start op donderdag 7 december en zal enkele weken duren. De werkzaamheden vinden plaatst op werkdagen tussen circa 7:00 en 16:00 uur. We verwachten geen noemenswaardige geluidsoverlast. Omwonenden zijn hierover met een brief op de hoogte gesteld.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is de speelplek gesloten. Bedrijven en gebouwen aan de Lange Leidsedwarsstraat blijven bereikbaar. Er zal echter sprake zijn van laad- en losactiviteiten in de straat die tot het minimum beperkt zullen worden.

Meer informatie

Voor vragen tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met de projectopzichter van Firma Van der Tol, Dhr. L. Koenders, via tel. 06 5498 2687 of via email: lkoenders@vandertolbv.nl.