AMSTERDAM - Zowel op begraafplaats De Nieuwe Noorder als het Van der Pekplein worden dinsdag 17 juli herdenkingen gehouden ter nagedachtenis van de Fokkerbombardementen. Iedereen is welkom om hierbij aanwezig te zijn.

In juli 1943 vonden drie bombardementen plaats die waren gericht op de Fokkerfabrieken in Amsterdam-Noord. Daarbij kwamen meer dan tweehonderd mensen om het leven.

De Nieuwe Noorder
Op De Nieuwe Noorder worden om 14.00 uur de slachtoffers van de bombardementen herdacht. De stadsdeelcommissie Noord nodigt nabestaanden en familie uit hierbij aanwezig te zijn. Een groot aantal slachtoffers vond op de begraafplaats een laatste rustplaats. In 2003 plaatste het dagelijks bestuur op de begraafplaats het Fokkermonument, zodat de herinnering levend blijft aan deze slachtoffers en aan deze historische gebeurtenis. Meer informatie vindt u op www.denieuwenoorder.nl.

Van der Pekplein
Op het Van der Pekplein wordt een kunstwerk onthuld door een bestuurder van stadsdeel Noord, Esther Lagendijk, samen met kunstenares Hester Oerlemans. Ook worden oorlogsverhalen voorgedragen door kinderen. Iedereen is om 16.00 uur welkom.

Het kunstwerk is de eerste van de totaal 11 kunstwerken die in de Van der Pekbuurt en omgeving worden geplaatst. De kunstwerken hebben de vorm van een putdeksel en grijpen terug op deze gebeurtenis. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar gert.van.weert@amsterdam.nl.