AMSTERDAM - Het is precies 75 geleden dat aan de Haarlemmerweg in Amsterdam drie verzetsstrijders zijn gefusilleerd: Pieter Elias, Matthijs en Henk Verkuijl.


Op zondag 15 december is deze gebeurtenis onder veel belangstelling herdacht in het bijzijn van de nabestaanden en de laatst levende getuige van deze fusillade. Namens de gemeente Amsterdam was aanwezig locoburgemeester Simone Kukenheim, van de gemeente Haarlemmermeer locoburgemeester Jurgen Nobel en Jan Pronker namens de eenheidsleiding van de Politie Amsterdam. Alle drie legden zij een krans en spraken over het werk van de verzetsstrijders en de waarde van het herdenken hiervan.

Het monument is in 1985 geadopteerd door basisschool Veerkracht in Amsterdam. Al bijna 35 jaar organiseert de school op 4 mei een herdenking.

De Haarlemmerweg (N200) ondergaat momenteel een grootschalige opknapbeurt. In overleg met de nabestaanden is het monument en de omgeving opnieuw ontworpen. Het nieuwe oorlogsmonument bestaat uit een stalen kruis met drie staanders. Daarachter staan drie amberbomen, een boomsoort die in de herfst geel tot purper kleurt. Zowel het kruis als de bomen verwijzen naar de drie verzetsstrijders. De tekst 'Zij brachten voor de vrijheid het grootste offer' is afkomstig van het allereerste monument uit 1947.

Het monument is ontworpen door Saskia Bongers en is gerealiseerd door het project De Nieuwe N200 een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waternet.
Politieagent Pieter Elias, Matthijs 'Pa' Verkuijl en zijn zoon Henk Verkuijl werden op 15 december 1944 gefusilleerd door de Duitse bezetter. Dit als vergelding voor een aanslag van het verzet op de spoorlijn Amsterdam-Sloterdijk. De drie mannen zijn begraven op de Erebegraafplaats in Bloemendaal.