AMSTERDAM - Helsinki en wij hebben sinds 24 september een algoritmeregister, als eerste 2 steden in de wereld. Zo’n register geeft inzicht in welke algoritmen we als gemeentes gebruiken en hoe we dat doen. Omdat de nieuwe technologie oneerlijkheid in de hand kan werken door bijvoorbeeld fouten in de gegevens, vinden we deze openheid belangrijk.

Een algoritme is als een recept: het is een vooraf bepaalde set regels of stappen die de computer volgt. Data, oftewel gegevens, zijn de ingrediënten van het algoritme. Met algoritmen kun je veel sneller ingewikkelde taken uitvoeren waarvoor normaal gesproken menselijke intelligentie nodig is.

Open en controleerbaar

Wij gebruiken algoritmen bijvoorbeeld bij meldingen van rondslingerend afval in de openbare ruimte, bij parkeercontroles en bij het opsporen van illegale vakantieverhuur. Maar er kleven dus ook nadelen aan algoritmen. Door fouten in de data kunnen ze discriminatie en oneerlijkheid in de hand werken. We letten er daarom goed op dat algoritmen mensen gelijk behandelen, open en controleerbaar zijn en in dienst staan van de Amsterdammers.

Algoritmeregister

Uiteindelijk worden alle algoritmen die Amsterdam gebruikt in dit register opgenomen. Wie dieper in de algoritmen wil duiken, kan de datasets of de broncodes bekijken.