AMSTERDAM - Wat vindt u van Nieuw Sloten en Park Haagseweg? En wat kunnen we volgens u samen doen om de wijk socialer, duurzamer en veiliger te maken? Daarvoor is een online vragenlijst opgesteld.

Met die vragenlijst inventariseren we uw mening over uw wijk en hoe wij, bewoners en gemeente samen, de wijk nog duurzamer en prettiger kunnen maken. De resultaten presenteren we 12 juni 2017 op een buurtbijeenkomst in het Huis van de Wijk België.

Wij hopen op die bijeenkomst bestaande duurzame initiatieven onder uw aandacht te kunnen brengen en met elkaar nieuwe initiatieven op te zetten.

De vragenlijst

In de vragenlijst gaan we in op 10 onderwerpen, die volgens ons horen bij een duurzame wijk: energie, voedsel, tuin of balkon, groen in de wijk, afval, water, vervoer, veiligheid, voorzieningen, wijk-tevredenheid en buurtgevoel.

U kunt de vragenlijst anoniem invullen in ongeveer 15 minuten.

Aan het eind kunt u eigen vragen of opmerkingen kwijt en u kunt zich aanmelden voor de buurtbijeenkomst waarop we de resultaten presenteren.

Vul de vragenlijst vóór 15 mei online in, op:
www.surveymonkey.com/r/nieuwsloten.

Papieren vragenlijsten vindt u in het Huis van de Wijk België.

Wilt u hulp bij het invullen van de vragenlijst?

Gebiedsmakelaar Mustapha el Houari is hiervoor aanwezig in het Huis van de Wijk België op:

  • vrijdag 21 april, 10.00 - 13.00 uur
  • maandag 24 april, 10.30 - 14.00 uur
  • woensdag 26 april, 14.00 - 15.30 uur