AMSTERDAM - Op 24 januari 2017 heeft de bestuurscommissie van stadsdeel Centrum het Handhavingsuitvoeringsplan voor het komende jaar vastgesteld. In het Handhavingsuitvoeringsplan 2017 staan de prioriteiten en belangrijkste activiteiten van stadsdeel Centrum en andere gemeenteonderdelen op het gebied van toezicht en handhaving in 2017 in de drukke binnenstad. Denk aan illegale hotels, horecaoverlast, overlast van groepen, ongewenste winkelfuncties, brandveiligheid, zwerfafval en uitstallingen in de openbare ruimte.

Het plan is onder meer gebaseerd op input van bewoners en ondernemers en risicoanalyses van de gemeente. In het plan zijn de wettelijke taken opgenomen en wensen van bewoners en ondernemers verwerkt voor de inzet van toezicht en handhaving in de Amsterdamse binnenstad.

Focus

Het Handhavingsuitvoeringsplan focust op het bewaken en verbeteren van de leefbaarheid, functiebalans en veiligheid en behoud van kwaliteit en optimaal gebruik van de openbare ruimte. Het Handhavingsuitvoeringsplan is ingedeeld volgens de volgende vier prioriteiten:

Prioriteit 1: Bewaken en verbeteren van de leefbaarheid

De drukte in de Amsterdamse binnenstad is een belangrijk aandachtspunt. Het wordt steeds drukker met (groepen) dagjesmensen en toeristen. De drukte wordt steeds vaker als overlast ervaren, trekt criminaliteit aan en andere ongewenste neveneffecten. We richten toezicht en handhaving vooral op het bestrijden van illegale hotels, horecaoverlast en overlast van (grote) groepen - veelal bezoekers en toeristen.

Prioriteit 2: Bewaken en verbeteren van de functiebalans

De menging van functies, van oudsher één van de aantrekkelijke kanten van de Amsterdamse binnenstad, heeft een precair evenwicht bereikt dat vooral op drukbezochte plekken steeds meer onder druk komt te staan. Op een aantal plekken in het centrum zijn winkels, horecabedrijven en andere ondernemingen steeds meer gericht op toeristen en verschraalt het aanbod voor bewoners. Het gaat om een type ondernemingen dat soms ook overlast veroorzaakt door zich weinig aan te trekken van welstands- en bestemmingsplanregels en regelgeving rondom winkeltijden en drugs- en alcoholverkoop.

Prioriteit 3: Behoud van kwaliteit en optimaal gebruik van de openbare ruimte

De openbare ruimte wordt steeds intensiever gebruikt. Vooral op drukke plekken komt de toegankelijkheid ervan in de knel door onder meer winkeluitstallingen, terrassen en parkeren op de stoep. Er is overlast van straatartiesten en straatverkoop, en het aanzien van de openbare ruimte wordt steeds vaker geschaad door afval en zwerfvuil. Om deze problemen te lijf te gaan, gaat het stadsdeel meer gebiedsgericht handhaven, met vaste handhavers per gebied. Tegen ondernemers die de openbare ruimte commercieel uitbuiten, treden we meer met (forse) dwangsommen op, omdat we daarmee de overtreding met meer effect kunnen beëindigen dan met boetes.

Prioriteit 4: Verbeteren van de veiligheid

We willen de veiligheid verbeteren door de criminaliteit en overlast in de binnenstad te verminderen. Het gaat hierbij om veiligheid en veiligheidsbeleving in de openbare ruimte (alcohol- en drugsoverlast, (nep)drugsdealers), maar ook om een veilige bebouwde omgeving (brandveiligheid, bouwtoezicht).

Naast deze prioriteiten heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel eind 2016 nog vijf prioriteiten voor de laatste (circa) anderhalf jaar van deze bestuursperiode benoemd:

  • gebiedsgerichte uitvoering: toezichthouders en handhavers die meer verbinding met de buurt hebben, die kennis van en een netwerk in de buurt opbouwen
  • versterken van het publieke karakter van de openbare ruimte, meer doorloopruimte, tegengaan van het commercieel uitbaten van de openbare ruimte
  • een schonere openbare ruimte, door inzet van buurtteams, meer afvalbakken, het aanpakken van hotspots, gezamenlijke inzameling door ondernemers
  • het weren van touringcars uit de binnenstad
  • het beperken van zwaar verkeer

Deze prioriteiten komen op verschillende plaatsen terug in het Handhavingsuitvoeringsplan.

Een specifiek aandachtspunt in de binnenstad is de drukte door de toename van het aantal bezoekers uit binnen- en buitenland en daarmee samenhangende effecten zoals fastfoodzaken en illegale hotels. Op stedelijk niveau wordt dit aangepakt via het programma Stad in Balans. In dit Handhavingsprogramma komt dit thema onder meer terug bij het Binnenstad Offensief, een initiatief van de gemeente Amsterdam, politie en Openbaar Ministerie.