AMSTERDAM - Het Hamerkwartier verandert van een bedrijventerrein in een wijk met 6.700 woningen en veel ruimte voor werken. Een wijk die ook de bewoners van de omringende Vogelbuurt en het IJplein veel te bieden heeft. Het college van B&W heeft nu de Projectnota vastgesteld. De gemeente gaat verder met het uitwerken van plannen.

Eind 2017 was de inspraakperiode. De gemeente heeft 77 inspraakreacties ontvangen van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Veel reacties zijn positief over het feit dat de gemeente plannen maakt voor het Hamerkwartier. Zorgen zijn er onder andere over het verdwijnen van het industriële en ruige karakter van het gebied, het combineren van wonen en werken, hoogbouw en de bereikbaarheid.

Wethouder Grond & Ontwikkeling, Marieke van Doorninck: “Hier ontstaat een deel van Amsterdam dat verandert van een bedrijventerrein in een gebied waar wonen en werken gecombineerd wordt. Belangrijk daarbij is dat we het industriële en ruige karakter van het gebied behouden zodat we dit ontwikkelen naar een levendig, duurzaam en aantrekkelijk stuk Amsterdam Noord.”

Kansen voor omgeving
De gemeente wil dat de naastgelegen IJplein/Vogelbuurt ook baat heeft bij de veranderingen in het Hamerkwartier, zodat er een ‘ongedeelde wijk’ ontstaat. De gemeente spant zich extra in om kansen te creëren voor de bewoners van de omliggende buurten. Stadsdeelvoorzitter Noord, Erna Berends: “De Meeuwenlaan mag geen barrière zijn tussen bewoners van de IJplein/Vogelbuurt en bewoners van het Hamerkwartier. Zij moeten elkaar makkelijk kunnen ontmoeten. Wij zien graag dat er divers wordt gebouwd zodat ook bewoners uit de IJplein/Vogelbuurt kunnen doorstromen zoals bijvoorbeeld ouderen die gelijkvloers willen gaan wonen. De openbare ruimte in de IJplein/Vogelbuurt wordt opgeknapt, zodat beide wijken straks vloeiend in elkaar overlopen. Ook gaan beide wijken straks gebruik maken van maatschappelijke voorzieningen en sociale initiatieven en profiteren van werkgelegenheid.”

Ruimte voor werk en voorzieningen
De Projectnota beschrijft de verandering van bedrijventerrein naar aantrekkelijk stuk van Amsterdam Noord met 6.700 woningen en 270.000 m2 ruimte voor werken en voorzieningen. Ook voor bewoners van de omringende Vogelbuurt en het IJplein. Langs het IJ komt een prachtige groende kade met een doorgaande fiets- en wandelroute die aansluit op de omgeving. De havenkommen worden weer publiek bezit, voor recreatie. Alle nieuwbouw wordt energieneutraal en aardgasvrij. In de plannen voor de wijk is er extra aandacht voor groen, water, sport, mobiliteit en gezonde bouwmaterialen. In het Hamerkwartier komen twee tot drie nieuwe basisscholen; een middelbare school met sporthal en een zorg- en welzijnscluster. Daarnaast is er genoeg ruimte voor cafés, restaurants en culturele instellingen, ook in de woongebieden.

Volgende stap
De volgende stap in de ontwikkeling van het Hamerkwartier is een Investeringsnota. Het projectteam werkt de huidige ideeën dan verder uit in een stedenbouwkundig plan. Daarin komen aan de orde de woningverdeling, het ontwerp van het gebied, verkeer, bereikbaarheid, de mogelijke Javabrug, een milieueffectrapportage en het geld dat nodig is om de plannen uit te voeren. De verwachting is dat de gemeenteraad dit besluit binnen twee jaar kan nemen. Alle belanghebbenden kunnen weer meedenken en inspreken.