AMSTERDAM - Hamerkwartier wordt een buurt voor iedereen. Voor jong en oud, Amsterdammer en nieuwkomer en voor allerlei inkomens en gezinssituaties. Een woon-werkwijk met maakindustrie, ambachtelijke bedrijvigheid en maximaal 6500 woningen. Creatieve en productieve bedrijvigheid blijft onder andere verzameld op het Zamenhofterrein. Hamerkwartier wordt een autoluwe groene wijk met vrijwel energieneutrale nieuwbouw. Per saldo komt er meer groen in de buurt. Zo wordt de IJ-oever een groen oeverpark voor recreatie, sport en ontspanning. Met het besluit over de Investeringsnota maakt de gemeente geld vrij om in het gebied te investeren.


Marieke van Doorninck, wethouder Ruimtelijke Ordening en Grondzaken is trots op de plannen en blij met de verwerking van de inspraak op dit voorstel. "We zien dat de ontwikkelingen in Noord de bewoners aan het hart gaan en we hebben dan ook goede suggesties gekregen voor het te ontwikkelen gebied. Deze wijk moet nadrukkelijk passen bij Noord en ook een toevoeging zijn voor de bewoners in de buurten hieromheen."

Van Doorninck ziet dat de ontwikkeling van Hamerkwartier van belang is voor bijvoorbeeld de bewoners van IJplein/Vogelbuurt. "Ik snap goed dat zij met een scheef oog kijken naar Hamerkwartier en dat zij willen dat er daarom ook gewerkt wordt aan de nodige verbeteringen in hun wijk." Het College heeft naast het plan voor het Hamerkwartier ook de verkenning van kansen voor IJplein/Vogelbuurt vastgesteld. Dit plan beschrijft de bestaande situatie en de urgentie en mogelijkheden voor verbetering van de IJplein/Vogelbuurt. De gemeente gaat de slechte staat van de openbare ruimte aanpakken en woningcorporaties renoveren hun woningen. Het College houdt hiermee aandacht voor de ontwikkeling van de IJplein/Vogelbuurt en probeert de ontwikkeling van de buurten waar mogelijk te combineren.

Jakob Wedemeijer, wethouder Wonen en Bouwen: "Daarom hebben we afspraken gemaakt met de vijf woningcorporaties in de IJ-plein/Vogelbuurt over het verbeteren van de woningen, zoveel mogelijk stoppen met verkopen van woningen en het bieden van diverse en passende woningen voor de buurt. Daarnaast kunnen bewoners van de IJ-plein/Vogelbuurt met de lokale voorrangsregeling terecht in de nieuwe sociale huurwoningen in het Hamerkwartier."

Tegelijk wijst wethouder Van Doorninck erop dat veel voorzieningen in Hamerkwartier ook ten goede komen aan de omringende buurten. Bijvoorbeeld onderwijs, zorg, cultuur, groen en sport. Voor horeca en vrijetijdsbesteding is ruimte verspreid door de wijk. Langs de IJ-oevers is plek voor bijzondere horeca en komt een nieuw stadspark. In 2023 start de middelbare TechSchool in Hamerkwartier. "Deze voorzieningen zullen ook van nut zijn voor de buurten eromheen. Zo ontstaat ook verbinding tussen de nieuwe en de oude buurten."

Hamerkwartier wordt een autoluwe wijk. Het wordt zo ontworpen dat bewoners eerder op de fiets stappen of gaan lopen dan de auto nemen. De Noord/Zuidlijn is de belangrijkste OV-verbinding, met metrohalte Noorderpark op 5 fietsminuten afstand. De komst van een nieuwe vaste oeververbinding over het IJ zal de bereikbaarheid van Hamerkwartier nog beter maken.

Met 30% sociale huurwoningen, 40% middeldure huur en 30% dure koop- en huurwoningen zullen vele Amsterdammers zich thuis voelen in Hamerkwartier. De zorgen over hoogbouw worden ook in de plannen geadresseerd. Om de nadelige effecten van hoogbouw te ondervangen zijn regels opgesteld voor de maximale hoogtes, het aantal torens en het grondoppervlak van de torens. De torens zijn veel slanker dan die van het hotel aan de Motorkade. Bij vrijwel elke toren komt er een grote groene collectieve daktuin op het dak van de bedrijfsruimte ernaast.