AMSTERDAM - Het college van B en W kent een eenmalige subsidie van 500.000 euro toe aan het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA) voor noodhulp bij tandartskosten. Veel Amsterdamse huishoudens met een laag inkomen zijn onvoldoende verzekerd voor tandartskosten en de kosten voor ingrijpende behandelingen liggen vaak hoger dan de dekking. Met deze bijdrage voor noodhulp tandartskosten kunnen dit jaar naar verwachting 800 Amsterdammers met gebitsproblemen geholpen worden die daar zelf niet in kunnen voorzien.

Wethouder Marjolein Moorman (Armoede): "Een slecht gebit kan voor veel persoonlijk leed zorgen Het is belangrijk dat ook mensen die het niet kunnen betalen goede mondzorg krijgen. Daarom trekken we daar nu extra geld voor uit. Ook blijven wij bij het kabinet aandringen om tandzorg op te nemen in de basisverzekering."

Directeur FBNA Marita Tolman: "Wij hebben op het gebied van mondzorg al jaren te maken met schrijnende situaties . Naast pijn spelen ook sociaal isolement en verminderde kansen op de arbeidsmarkt vaak een rol. Vanuit het beschikbare budget konden we maar beperkt helpen. Door een donatieactie en de bijdrage van de gemeente kunnen we meer doen en we hopen dat er nog meer donateurs willen aansluiten, om in 2022 en de jaren daarna zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen. Ook tandartspraktijken zijn van harte welkom zich bij ons aan te sluiten!"

Mondzorgkaravaan in Amsterdam
Bij de Mondzorgkaravaan, een mobiele tandartspraktijk van Dokters van de Wereld op het Stadionplein, werd op 15 februari het startschot gegeven voor de extra noodhulp voor tandartskosten. De eerste patiënten ontvingen daar een noodbehandeling en poetsvoorlichting. Vanaf 2019 trekt Dokters van de Wereld met de Mondzorgkaravaan het land door om gratis noodbehandelingen aan te bieden. Bovendien creëert de organisatie netwerken van tandartsen en mondhygiënisten die gratis vervolgbehandelingen willen geven.

Fonds Bijzondere Noden Amsterdam
De FBNA is een stichting die Amsterdammers helpt in urgente, financiële noodsituaties. Wanneer andere voorzieningen en regelingen geen oplossing bieden, kan FBNA bijspringen met een gift. Aanvragen worden altijd via betrokken hulpverleners ingediend.

De hulp is mogelijk dankzij giften van vermogensfondsen en andere donateurs. Doordat de gemeente Amsterdam de werkkosten betaalt, komt 100% van alle donaties ten goede aan kwetsbare Amsterdammers.