AMSTERDAM - Door de coronacrisis steeg het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening in 2020 met 12 procent vergeleken met het jaar daarvoor. Dat blijkt uit het Jaarverslag Schuldhulpverlening 2020 van de gemeente Amsterdam. Ook de sociaal raadslieden, waar Amsterdammers zich vaak als eerste melden als ze in de problemen komen, kregen het drukker: het aantal aanvragen steeg met 16 procent. Met name in Noord, Nieuw-West en Zuidoost nam de schuldenproblematiek toe. Het college wil de schuldenproblematiek terugdringen door in te zetten op schuldenrust: snel hulp bieden aan Amsterdammers met geldproblemen. Schuldenrust kan voorkomen dat schulden verder toenemen en bijdragen aan een oplossing.

Wethouder Marjolein Moorman (Armoede): "De cijfers liegen er niet om: daarom is onze schuldenaanpak zo dringend nodig. Het tragische is dat juist kwetsbare Amsterdammers in de coronacrisis de hardste klappen krijgen. Vaak gaat het om mensen met een onzekere positie, zoals jongeren, flexwerkers en zzp'ers, die door teruglopende inkomsten in de problemen komen. Daarom hebben we besloten om in 2021 11,8 miljoen euro extra uit te geven aan armoedebestrijding."

Aanpak voor mensen met een bijstandsuitkering
De gemeente heeft een specifieke schuldenaanpak gericht op Amsterdammers met een bijstandsuitkering. Hierdoor zien we dat schulden bij deze groep in 2020 is afgenomen. Het aantal beslagleggingen op bijstandsuitkeringen daalden aanzienlijk van 4.582 begin 2020 naar 4.224 aan het einde van het jaar, een verschil van 383. Tegelijkertijd is de ongelijkheid gegroeid als gevolg van de coronacrisis en hebben de meest kwetsbaren Amsterdammers het zwaar. Het aantal klanten bij de Voedselbank steeg met 50 procent en er kwamen 800 'economisch daklozen*' bij.

Schuldenrust
Onder de noemer 'schuldenrust' werkt de gemeente aan het voorkomen, klein houden en snel oplossen van schulden. Vroegsignalering, bijvoorbeeld door hypotheekverstrekkers en particuliere verhuurders, is daar een belangrijk onderdeel van. De aanpak vroegsignalering heeft het afgelopen jaar ongeveer duizend Amsterdammers meer bereikt dan in 2019. De gemeente is in december 2020 ook gestart met de pilot 'pauzeknop' voor Amsterdammers die zich melden bij de hulpverlening. Samen met schuldeisers realiseert de gemeente een incassostop, waardoor betrokkenen rust en ruimte krijgen om te werken aan perspectief. Een tweede pilot is de schuldenrustlening waarmee beginnende schulden van minder dan 5000 euro kunnen worden opgelost. Verder werkt de gemeente al jaren aan het verkorten van de doorlooptijden in de schuldhulpverlening, onder meer door met schuldeisers af te spreken dat ze bij voorbaat akkoord gaan met saneringsvoorstellen van de Kredietbank. Inmiddels heeft de gemeente met ruim 40 schuldeisers deze afspraak kunnen maken.

* Economisch daklozen zijn mensen waar er geen sprake is van psychiatrische problematiek of verslaving, maar die wel dakloos zijn. Deze groep heeft daardoor ook geen toegang tot de maatschappelijke opvang. Het risico op escalatie van problemen is wel aanwezig, zeker wanneer er sprake is van schulden. Snelle en effectieve hulp is hier van groot belang