AMSTERDAM - Het derde steun- en herstelpakket bevat naast een verlenging van de steunmaatregelen zoals de NOW en de Tozo, een aanvullende sociaal pakket van 1.4 miljard euro om mensen duurzaam aan het werk te helpen. Vandaag hebben de betrokken partijen waaronder SZW, VNG, sociale partners en UWV de regionale uitwerking van dit plan gezamenlijk bevestigd. Dit pakket is bedoeld voor intensieve begeleiding naar werk, om- en bijscholing, de bestrijding van schuldenproblematiek en de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Zo wordt een belangrijke stap gezet naar perspectief op bestaanszekerheid. Drie arbeidsmarktregio’s bijten de spits af, waaronder Groot-Amsterdam.


Rutger Groot Wassink (wethouder Sociale Zaken en bestuurlijk vertegenwoordiger van de VNG): ”Het coronavirus heeft onze economie keihard geraakt, en veel mensen dreigen hun baan te verliezen. Dankzij de Tozo- en NOW-regeling was er snel financiële hulp, dat scheelt natuurlijk enorm maar biedt nog geen echte oplossing. De vraag is: hoe helpen we deze mensen zodat ze zo snel mogelijk weer op hun eigen benen kunnen staan. Het antwoord op deze vraag ligt in de regio. Daarom zijn we afgelopen zomer al gestart met een nieuwe, regionale aanpak. Met het geld uit het derde steunpakket kunnen we die aanpak nu flink opschalen.”

Aanpak arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam
De arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam is afgelopen zomer van start gegaan met het Regionaal Werk Centrum (RWC). Het RWC is een publiek-private samenwerking gericht op het aan het werk houden van mensen (van-werk-naar-werk), waardoor uitstroom naar een uitkering wordt voorkomen. Daarnaast biedt het RWC een duidelijk aanspreekpunt voor werkgevers in de regio. De afgelopen periode heeft vooral in het teken gestaan van het verder vormgeven van de samenwerking tussen het RWC en de netwerkpartners en het voeren van gesprekken met bedrijven over het ontstaan van over- of ondercapaciteit.

Ook zijn de eerste testmatches vanuit het RWC een feit: zo zijn stewardessen, medewerkers uit de automotive en een grote fitnessorganisatie aan de slag gegaan bij diverse callcenters. En beveiligers en medewerkers op Schiphol hebben werk gevonden binnen de logistiek en pakketbezorging.

Een nieuwe manier van werken
Verouderde regels en structuren zitten zowel werkzoekenden als publieke en private bemiddelaars in de weg. Alleen met het weghalen van schotten tussen de huidige loketten, met structurele investeringen in persoonlijke begeleiding, omscholing en ruimte om te experimenteren kunnen werkzoekenden duurzaam worden geholpen. Het RWC brengt deze klantgerichte werkwijze in de praktijk. De dienstverlening die wordt aangeboden is dan ook telkens een op maat gemaakt traject.