AMSTERDAM - Het Sarphatipark is één van de spaarzame stukjes groen in de dichtbevolkte Pijp.

Het Sarphatipark is één van de spaarzame stukjes groen in de dichtbevolkte Pijp. Het beheer van dit park vraagt om extra aandacht waarin steeds een goede balans gezocht moet worden tussen de historische betekenis, het gebruik, de technische staat en de gewenste ontwikkelingen. Door het intensieve gebruik van het park is het nu toe aan groot onderhoud.

Wat gaan we doen en wanneer?

Op maandag 27 november zijn we gestart met de aanleg van natuurvriendelijke oevers. In 2018 worden de plannen voor het overige beheer in park in afstemming met de buurt verder uitgewerkt en uitgevoerd. Hierover wordt u tijdig nader geïnformeerd.

(Geluids)overlast

De werktijden zijn overdag. Er wordt gewerkt met machines, waardoor direct omwonenden (geluid)overlast kunnen ervaren. We doen echter ons uiterste best dit zoveel mogelijk te beperken. Het park en de omliggende straten blijven echter bereikbaar.

Lees meer in de bewonersbrief (PDF, 125 kB)