AMSTERDAM - Vandaag, 1 september 2022, heeft Jan Joris Lamers de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen uit handen van locoburgemeester Touria Meliani. Jan Joris Lamers wordt beschouwd als grondlegger van het op collectieve wijze theater maken in Nederland en Vlaanderen. Hij was (mede)oprichter van onder meer Het Werktheater en Het Onafhankelijk Toneel. Hij ontvangt de onderscheiding vanwege zijn decennialange inzet voor en invloed op het theater in Amsterdam.


Als medeoprichter in 1969 van de baanbrekende 'coöperatieve vereniging' Het Werktheater in was Jan Joris Lamers de grondlegger van het collectieve toneel in Nederland. Leden van de vereniging waren verantwoordelijk voor alle werkzaamheden, van kaartverkoop tot techniek en van dramaturgie tot uitvoering. Daarnaast heeft Jan Joris Lamers lesgegeven op verschillende toneelacademies. Nog steeds leidt hij jonge acteurs op bij zijn eigen Maatschappij Discordia.

Jan Joris Lamers geniet internationale bekendheid als theatervernieuwer, en heeft voor zijn werk verschillende prijzen ontvangen, waaronder de Wijnberg Scenografie Prijs voor zijn hele oeuvre.

Ter ere van Jan Joris Lamers wordt er een symposium , een tentoonstelling, en een dag met voorstellingen van collectieve gezelschappen georganiseerd, en verschijnt het boek 'De Collectieven, een unieke theatergeschiedenis'.

Frans Banninck Cocqpenning

De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek, economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.