AMSTERDAM - Het college van B en W investeert ruim 15 miljoen euro in 17 grote groenprojecten verdeeld over de stad. Hiermee is het laatste deel van de 53,1 miljoen euro verdeeld die in de afgelopen bestuursperiode is uitgetrokken voor investeringen in meer en beter groen. Deze investeringen moeten ervoor zorgen dat het groen meegroeit met de groei van de stad. Er komt meer groen, een betere kwaliteit van groen en meer biodiversiteit in de stad. In de Oeverlanden in Nieuw-West komt onder andere een vogeleiland om de waterkwaliteit te verbeteren, in Noord verbetert het project Groenboog zowel groen voor recreatie als de natuur en in Zuidoost wordt het Nelson Mandelapark aangepakt.

Wethouder Jakob Wedemeijer (Groen): "Met al die woningen die erbij komen in de stad krijgen we ook steeds meer Amsterdammers die graag gebruik willen maken van groen. Daarom zorgen we ervoor dat de parken daar klaar voor zijn, en maken we ook sportparken groener en toegankelijk voor recreatie. Door extra te investeren in de kwaliteit van groen zorgen we ook dat Amsterdamse dieren meer leefruimte krijgen."

Vogeleiland op de Oeverlanden

In de Nieuwe Meer worden natuurwaarden, biodiversiteit en waterkwaliteit verbeterd met de aanleg van een vogeleiland. Het gaat om een eiland dat drijft op zogenoemde rifballen, waarin onderwaternatuur kan ontstaan, naar een voorbeeld in de Houthavens. Ook komen op de Oeverlanden duizend plekken waar dieren kunnen leven of nestelen, zoals een ijsvogelwand en broedkasten voor de vleermuis.

Groenboog en buiksloterham

De Groenboog is een uitgestrekt veenweide- en poldergebied boven de A10-Noord. Door aaneengesloten fiets- en wandelroutes aan te leggen wordt het een gebied toegankelijker voor recreatie en er komt plek voor urban sports. Ook gaat in Noord geld naar de Buiksloterham, waar meer volgroeide bomen kunnen worden geplant aan de Grasweg, Papaverweg en de Westelijke Ontsluiting, die deel uitmaken van de hoofdbomenstructuur.

Verbeteren Nelson Mandelapark

Vanwege woningbouw aan de oost- en noordkant van het Nelson Mandelapark en de aanleg van het Brasapark worden de aansluitingen en routes verbeterd. Ook wordt er groen toegevoegd en de grond verbeterd om het steeds intensievere gebruik te kunnen opvangen. Er komt een betere verbinding met het sportpark, er komt ruimte voor urban sports en er wordt een pierenbadje aangelegd.

17 nieuwe projecten

Amsterdam verdeelt de ruim 15 miljoen euro over 17 plekken verdeeld in de stad:

 • Kwaliteitsimpuls Nelson Mandelapark € 5.222.270
 • Westerpark Entreegebied Transformatorweg € 1.442.751
 • Herinrichting Frederiksplein tot Frederikspark € 2.312.578
 • Toekomstbestendig Erasmuspark € 1.200.000
 • Uitbreiding Sportpark Kadoelen € 737.295
 • Herinrichting Sportpark Sloten € 118.000
 • Drijfeilanden Zeeburgereiland € 650.000
 • Sciencepark € 60.000
 • Herinrichting Bijlmer Sportpark € 400.000
 • Bomenstructuur Buiksloterham € 725.000
 • Ontwikkelstrategie De Oeverlanden 1000 verblijfplaatsen € 200.000
 • Ontwikkelstrategie De Oeverlanden vogeleiland voor visdiefjes en rifballen € 350.000
 • Spoorbermen Overamstel € 262.656
 • Groenboog € 500.000
 • Jeugdland € 25.000
 • Herinrichting/vergroening Platanenweg € 700.000
 • Recreatieve voorzieningen Markerdijk € 125.000