AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam is blij met het nieuwe beleid voor windenergie dat het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland vandaag heeft aangekondigd. ‘Dit is een doorbraak’, zegt wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid). ‘We staan te popelen om de mogelijkheden voor windmolens in de stad maximaal te benutten’.


De Amsterdamse plannen voor de bouw van nieuwe windmolens konden jarenlang niet worden uitgevoerd door de strenge regels van de provincie. Dat gaat nu veranderen. In het kader van de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal en de Regionale Energie Strategie worden dit najaar gebieden aangewezen waar mogelijk nieuwe windmolens komen. Daarbij houdt de gemeente er uiteraard rekening mee dat zij afhankelijk is van de welwillendheid van de eigenaren van grond, en van landelijke veiligheidsnormen en regels.

De ambitie van Amsterdam is om bovenop de bestaande 67 MW vóór 2026 nog eens 50 MW aan windenergie te realiseren. Dan kan door oude windmolens te vervangen door grotere en door nieuwe molens te bouwen. Van Doorninck: ‘Samen met energiecoöperaties, netbeheerders, burgers en bedrijven gaan we naar de tekentafel om te kijken wat de beste plekken zijn. Ik zie in ieder geval ruimte in Westpoort, bij de Noorder IJplas, tussen de A10 en Sciencepark en bij de Gaasperplas’.