AMSTERDAM - Er komt een levendige, groene en duurzame woonbuurt tussen de Gooiseweg en het Nelson Mandelapark. Hier bouwt de gemeente straks zo’n 700 woningen voor verschillende groepen inwoners en soorten huishoudens. Het is het grootse houtbouwproject van Nederland in ontwikkeling. De investeringsnota, waarin wordt bepaald hoe het project eruit komt te zien , is dinsdag goedgekeurd door het college van B en W.

Wethouder Reinier van Dantzig (Woningbouw): “We bouwen door in Zuidoost. Hier komt een nieuwe wijk volledig van hout, met ongeveer 700 woningen.

Het wordt een schitterende plek aan de rand van het park in een levendige buurt. In het park kun je wandelen en sporten, en er is ruimte voor maatschappelijke, culturele en commerciële voorzieningen.”

De buurt ligt aan de oostkant van het Nelson Mandelapark. In het plan zijn negen woonblokken opgenomen van in totaal ongeveer 700 woningen. Deze zijn verdeeld over 40% sociale huur, 40% middensegment en 20% vrije sector. Er komt ook een schoolgebouw, ruimte voor maatschappelijke en commerciële voorzieningen en de mogelijkheid tot zelfbouw. Een kwart van de woningen wordt met ‘stadsdeelvoorrang’ toegewezen aan bewoners uit Zuidoost.

Waarom hout?

Bouwen met hout gebeurt al langer. Nieuw voor Nederland is wel dat hier in Zuidoost een hele wijk uit hout wordt gebouwd. Bouwen met natuurlijke materialen zoals hout helpt in de strijd tegen klimaatverandering. Hout is goed herbruikbaar en werkt als een opslagplaats voor CO2. Omdat veel onderdelen van een houtbouwproject vooraf in een fabriek worden vervaardigd, is er minder werk op de bouwplaats nodig. Dit betekent minder overlast en geluid van machines en gereedschappen op locatie.

Parkgevoel

Een ander belangrijk onderdeel van het plan voor de nieuwe buurt is de aansluiting op het Nelson Mandelapark. Dit park wordt de komende jaren grondig vernieuwd. Het park en de wijk horen straks onlosmakelijk bij elkaar, wat zorgt voor een aangename, groene leefomgeving. Voor de afvoer van regenwater krijgen de gebouwen groene daken en komen er rondom regentuinen.

Wensen uit de buurt

Voor de uitwerking van het conceptplan heeft de gemeente onder andere de wensen en ideeën van inwoners van Zuidoost verzameld. Dat is gebeurd via informatiebijeenkomsten, wandelingen door het park met bewoners, ontwerpsessies met kinderen van basisscholen uit de buurt, ontwerpateliers, gesprekken met diverse groepen bewoners, maar ook een online vragenlijst. De uitkomsten hiervan zijn meegenomen in de plannen. Een paar voorbeelden:

  • Er komen minder woningen (700 in plaats van 1000).
  • Er wordt minder grond bebouwd (de westkant van het park blijft vrij).
  • De gebouwen worden minder hoog (4 tot maximaal 7 woonlagen).

Hoe verder?


De investeringsnota gaat op 15 mei 2024 naar de raadscommissie. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad 29 mei of het project definitief doorgaat. De bouw van de eerste woningen start in 2025. Naar verwachting worden de woningen op zijn vroegst in 2026 verkocht en verhuurd.