AMSTERDAM - Woensdag 6 november 2019 heeft de Raad van State het bestemmingsplan, dat de ontwikkeling van de Sluisbuurt op het Zeeburgereiland mogelijk maakt, bekrachtigd. Tegen het plan van de gemeente Amsterdam was door belanghebbenden op verschillende punten bezwaar aangetekend. De Raad van State heeft na een zorgvuldige afweging de bezwaren niet-gegrond verklaard.


Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening): ‘Ik ben heel blij met de uitspraak van de Raad van State. Nu kunnen we echt van start met de bouw van een nieuw stuk stad met 5500 woningen, scholen en voorzieningen op deze unieke plek aan het IJ. De wijk wordt autoluw waardoor er meer ruimte is voor recreatie en spelen op straat. Ook komen er woningen in lage gebouwen en woontorens tot 125 meter hoog. We voegen met de Sluisbuurt een nieuwe vorm van wonen, werken en verblijven toe aan de stad. ’

Voortgang
De eerste grote ontwikkeling in de Sluisbuurt wordt de bouw van het schoolgebouw van Inholland met kort daarna de bouw van de eerste jongeren- en studentenwoningen. Vanaf 2020 worden de eerste tenders op de markt gebracht. Particulieren die geïnteresseerd zijn in de Sluisbuurt en de zelfbouwvorm Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), kunnen zich daarvoor dit jaar nog gaan inschrijven. Ook komt er op termijn een wooncoöperatie in de Sluisbuurt. De volledige ontwikkeling van de nieuwe wijk gaat circa 10 jaar duren.