AMSTERDAM - Studentenhuisvester DUWO, Woonstichting De Key, onderwijsinstellingen, vertegenwoordigers van studenten en de gemeente Amsterdam slaan de handen ineen om het tekort van 9.400 studentenwoningen terug te dringen. Dit doen ze onder andere door het bijbouwen van studentenwoningen en door meer woningen te maken in bestaande panden. Dit staat in het Convenant Studentenhuisvesting Amsterdam, dat op 28 maart is ondertekend, tijdens de opening van 80 studentenkamers in de Oudemanhuispoort.

Door de schaarste op de woningmarkt en de hoge prijzen kunnen studenten vaak niet terecht in Amsterdam. Het is belangrijk dat studenten een betere positie krijgen op de woningmarkt. Met dit convenant onderstrepen de partijen dit gemeenschappelijke belang. De betrokken partijen zetten zich samen in voor meer woningen voor studenten zowel in bestaande panden als in nieuwbouw, met tijdelijke of permanente woningen, zelfstandig of met gedeelde voorzieningen. Ook sturen een aantal partijen op een ‘gebalanceerde instroom’ van studenten, bijvoorbeeld door terughoudend te zijn in de werving van studenten uit het buitenland. Daarnaast wordt er één gezamenlijk aanbodplatform opgericht.

80 studentenkamers Oudemanhuispoort
De ondertekening vond plaats tijdens de feestelijke opening van 80 betaalbare studentenwoningen in de Oudemanhuispoort. De kamers, met gedeeld sanitair en keukens, kosten gemiddeld 375 euro per maand (exclusief servicekosten) zijn in een tijdelijk leegstaand pand van de Universiteit van Amsterdam gerealiseerd. Dit is een mooi voorbeeld van hoe studentenwoningen in bestaande bouw gerealiseerd kunnen worden.

Ondertekenaars van het convenant
De volgende partijen ondertekenden het convenant: Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Hotelschool The Hague, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Gerrit Rietveld Academie, studentenhuisvesters De Key en DUWO, de ASVA Studentenunie en de Gemeente Amsterdam