AMSTERDAM - De gevolgen van de werkzaamheden voor de monumentale bomen op de Zeelandbank zijn bekend.

De riolering aan de noordelijke zijde is zonder schade aan de boomwortels vervangen. Er is gebleken dat boomwortels onder het beton van de trambaan zitten, waardoor schade aan wortels niet is te voorkomen. Bij het spoorwerk hebben we te maken met de bomen die zowel op het noordelijke, als op het zuidelijke perron staan. De bedekking tussen de tramrails is al weggehaald, er moet nu nog wat dieper worden gekeken waar de wortels zich precies bevinden en te bepalen welke eventueel verwijderd moeten worden. Dit gaat Op dinsdag 23 januari gebeuren. Tijdens de werkzaamheden is een boom-deskundige aanwezig om aanwijzingen te geven en het eventueel verwijderen van de wortels te begeleiden. Hij kijkt ook naar de veiligheid: staat de boom nog stevig genoeg als bepaalde wortels weggehaald zijn? Indien dat niet het geval is, zal de boom gekapt moeten worden om te voorkomen dat hij omvalt.

Zeelandbank

Binnenkort zal de Zeelandbank worden getransporteerd naar haar nieuwe plek bij het Pannenkoekenhuis. De bank is door Schouwen-Duiveland aan Amsterdam geschonken als dank voor de hulp ten tijde van de watersnoodramp in 1953. De officiële naam van de zitgelegenheid is ‘Schouwse bank’. De maker is van de Zeelandbank is Nico Onkenhout (1918-1989).